مشروح گزارش کارگروه به مردم در مسجد جامع بافق

دسته: عمومی
۸ دیدگاه
شنبه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
به گزارش بافق فردا
جلسه گزارش کارگروه به مردم جمعه شب بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد جامع برگزار شد
انچه در جلسه ی شورای اسلامی با مردم در مسجد جامع بافق گذشت
ابتدا محمد عباسی سخنگوی شورای اسلامی بافق ضمن خوش آمد به نمازگزاران و مردمی که با نگرانی قضایا دنبال می کردند گفت ما مسئول بودیم حقوق حقه ی شما به عنوان نمایندگان شورا پیگیری نمائیم شما را در جریان اموری که گذشت قراردهیم این ارائه گزارش وظیفه ی ما و حق شماست .
بعد از خیر مقدم عباسی سخن گوی شورای امیر زاده به عنوان دبیر کارگروه سخنان خود را این چنین شروع کرد
وزیر آمد کلنگ زد و رفت و مسئولین کوتاهی کردند ای کاش آقای وزیر از محرومیت های شهر دیدن کرده بود بافق و محلات بافق محرومیت هایی دارد که وزیر ندید و رفت .
امیر زاده ادامه داد بازدید از سنگ آهن و آگلو مراسیون محرومیت بافق را نشان نمی دهد کاش از محرومیت های بافق دیدن کرده بود
امیر زاده گفت : جمعا هفت جلسه با حضونماینده استاندار( فرماندار)،امام جمعه محترم ،نماینده دخیل عباس زارع زاده (ندافیان،فرماندار سابق )،نماینده کارگران (صباغیان )،نماینده شورای شهر(تشکری)،نماینده شورای شهرستان(امیرزاده )ونماینده سنگ آهن(ابوطالبی)شکل گرفت. که در این هفت جلسه شش صورت جلسه تنظم و امضا ء شد که تمام صورت جلسات مستند ولی محرمانه می باشد .
امیر زاده اعتراض خود را اینگونه بیان نمود که چرا تصمیمات و دستورات استاندار یزد برای سازمان خصوصی سازی لازم اجرا نیست ؟
به گفته امیر زاده دبیر کارگروه و عضو شورا در این جلسات هفتگانه مقرر شد که وزیر تعاون هم اجماع داشت درخواست های خود را مکتوب نماییم و خدمت وزیر ارسال کنیم که این مهم انجام شد و درخواست ها تنظیم شد که مهم ترین آنها بشرح ذیل می باشد
1-تخصیص حداقل 15درصد ازمحل سهام واگذارشده به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ،به شهرداری بافق یا شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان به منظورسرمایه گذاری دربخش توسعه وعمران شهرستان بافق وجبران عقب ماندگی ها ومحرومیت هاورفع شرایط نامساعد جغرافیای واقلیمی وامراض خاص در این شهرستان
2-احداث طرح های توسعه وجوار معدنی سنگ آهن مرکزی شامل گندله 5تنی سه چاهون، فولاد کوره بلندکسری، فولادبافق ،فولاداسفنجی
3- راه اندازی کامل آگلومراسیون، ایجادکارخانه فراوری سه چاهون وغیره باقوت تداوم یافته وتکمیل شود .
هیچ گونه سودی از سهام واگذاری برداشت نشود تا محرومیت از چهره ی بافق زدوده شود
-4 تضمین امنیت شغلی وارتقای سطح استخدامی کارکنان وکارگران وپرسنل شاغل بطوری که سطح شغلی فعلی حفظ واشتغال جدید نیز به دنبال داشته باشدونیز نیروی بومی دراولویت به کارگیری قرارگیرد
امیر زاده ادامه -بحث 15 درصد بودکه شخص وزیرقول دادند درهیئت دولت پیگیری کنند حتی وقتی ما گفتیم از محل 71/5 درصد سه سال سود برندارند آقای وزیر گفتند مدت را بردارید تا امام طرحها .
امیر زاده گفت وزیر آمد کلنگ زد رفت ( توضیح اینکه عملیات اجرایی پروژه کلنیک تخصصی تامین اجتماعی که در تاریخ 22/5/93 توسط وزیر کلنگ زنی شد در تاریخ 23/5/93 عملیات گود برداری شروع شد و در حال حاضر عملیات اجرایی ادامه دارد و چنانچه به هردلیل متوقف شود مراتب به اطلاع شهروند رسانده می شود )و قرار بود جلسه ای با کارگروه برگزار شود وقتی جلسه ی وزیر با کارگروه در محل فرمانداری برگزارشد جلسه خیلی شلوغ بود و بعضی از افراد نباید در جلسه باشند
و مشکل 15 درصد هنوز حل نشده که مورد درخواست بود .
.
امیر زاده در سخنان خود در محل مسجد جامع گفت باید مسئولین حاضر در جلسه حمایت می کردند
گزارش سخنان صباغیان در مسجد جامع بعد از تنظیم گزارش به اطلاع امت شهید پرور می رسد .
درجلسه ارائه گزارش کارگروه درمسجد جامع بافق  توسط صباغیان مطرح شد؛
بجای هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی فولاد مدیر عامل صندوق به بافق آمد/چرا شرط ما را رعایت نکردند؟/چرا هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد نیامد؟/چرا طبق صورتجلسه برای اعضای کارگروه حکم نزدند؟/به وزیر گفتیم تا توافق ما با صندوق بازنشستگی فولاد به بافق نیاید
؛درجلسه ارائه گزارش مطالبات کارگروه که درمسجد جامع بافق برگزار شد .صباغیان ،نماینده کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی با اشاره به اینکه همه ما در قبال اتفاقات جامعه مان  مسئولیم وبنده نتوانستم خود را کنار بکشم.

صباغیان با اشاره به پیگیری های اعضای شورای شهر گفت: درتاریخ 93/3/25جلسه ای باحضور استاندار ومسئولین استانی دراستانداری تشکیل شد که ازساعت11:30تا 16:45به مدت 5ساعت طول کشید و بحث این بود که کارگران کار را آغاز کنند  و 28 درصد لغو شود اما  ما میگفتیم اول لغو شود بعد کارآغاز میشود و زیر بار نرفتیم وقرارشد که لغو شود واستانداری میخواست که با این جلسه کار راتمام کند ولی نشد وبعد ازاین کارگروه تشکیل شد.سرانجام نامه توقف 28/5 درصدازطرف  آقای جهانگیری آمد .

وی ادامه داد:اما بدانید فعلا متوقف است ومیتواند هرلحظه دوباره فعال شود.

نماینده کارگران افزود : کسی خصوصی سازی را بد نمی داند ولی همانطور که از قبال آن سود می برند باید شهر را نیز منتفع کنند و حق توسعه شهر نیز داده شود ولی متاسفانه  نه آنها میدهند ونه ما برای دریافت کسی را داریم که پیگیری کند .

وی درادامه بیان داشت : خواست کارگروه این بود که  28/5درصد متوقف شود،ودرادامه اگر ما توانستیم حق و حقوقمان را از71/5درصد پیگیری کنیم ,برای  28/5درصد هم میشود کاری کرد.والا که دولتی می ماند.

صباغیان با اشاره به گزارش اعضای کارگروه وپیگیری 2ماهه آنها درقالب 7جلسه ،چند بحث مهم رامطرح کرد:

  1. طبق صورت جلسات قرار شد استانداربرای کارگروه  حکم بزند که این کار صورت نگرفت.
  2. کارخانه های دردست احداث به صورت رسمی توسط سنگ آهن وکارخانجات اعلام گرددتا فقط به صورت وعده نباشد.
  3. تعلق 15درصد از سنگ آهن مرکزی به بافق

وی همچنین عنوان داشت :آقای وزیربه محض آن  که کارگروه تشکیل شد خواست که حضور یابد ولی گفتیم فعلا نیایید تا شرایط ومطالبات آماده شود ،توافق کنیم وبعد ایشان حضور یابد.

درجلساتی که کارگروه دراستانداری تشکیل داد به آقای استاندار گفتیم مصوب کنید قبل از حضور وزیر دراین کارگروه ،هیئت مدیره صندوق  بازنشستگی فولاد بیاید و 15درصد را که حق شهرستان بافق است به ما بدهند وایشان قبول کردند.

ولی یکدفعه اعلام شد که وزیر می خواهد بیاید وآمد.ما گفتیم چرا شرط ما رعایت نشد؟چون طبق صورتجلسه قراربود  اول هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی فولاد بیاید و 15درصد حق شهرستان رابه ما بدهد وبعد آقای وزیربیاید.

و زمانی که پیگیری کردیم گفتند :هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی فولاد حتما همراه آقای وزیر می آید و وقتی درجلسه فرمانداری شرکت کردیم فقط مدیر عامل صندوق که نقشی برای این تصمیم گیری ها ندارد همراه وزیر آمده بود.

kargoruh (1) kargoruh (2) kargoruh (3) kargoruh (4) kargoruh (5) kargoruh (6) kargoruh (7) kargoruh (8) kargoruh (9)  kargoruh (11) kargoruh (12) kargoruh (13) kargoruh (14) kargoruh (15) kargoruh (16) kargoruh (17)عکس امیرحسین بابائیان و مطالب گفته شده توسط صباغیان از بافق نیوز

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲
برچسب ها:
دیدگاه ها
فرزند شهید شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۹:۵۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

جلسه عالی بود امیدواریم حق شهرستان در این واگذاری رعایت شود که در غیر این صورت این واگذاری زخم لای استخوان و لقمه به شدت گلوگیری برای ذی نفعان آن خواهدبود.صباغیان بنده به عنوان یک کارگر افتخار می کنم شمارا به عنوان نماینده انتخاب کردم.

امیدوار شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

خدا خیرشان بده که ما را از کار ها و خیانت ها و خسارت ها آگاه کردند مطمئن باشید آنهایی که حق ما راندادند و ما را بازیچه ی خود کردندو یک عمر ما را فریب دادندجزای کارهایشان را خواهند دید .به امید بافقی آباد همراه با مسئولین دلسوز

بافقی شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۶:۳۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بقیه اعضای کارگروه کجابودند؟

حسین یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱:۴۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

دوستان عزیز اگاه باشند که در تاریخ 1393/5/25مدیر عامل شرکت توسعه فولاد خوزستان در مصاحبه با سایت معدن 24 اعلام کرد 28/5درصد سنگ اهن مرکزی به طور قطعی به فولاد خوزستان واگذار شده است و400 میلیارد تومان پول ان نقد وبقیه در 8 قسط به سررسید سال97 پرداخت شده است و به زودی هیات مدیره جدید معرفی می شوند.قابل توجه کسانی که این خبر را جعلی می دانستند.امیدوارم این خبر حذف نشود

ایلیا یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱:۵۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

به وعده دلخوش نباشید

ناشناس یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۷:۳۶ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

1-اعتصاب بشه یا نشه مهم نیست.مهم این است که مردم نگذارند عده ای از آنها در جهت اهداف باندشان استفاده کنند.یا عده ای با ژست حمایت از مردم، برای فلان مقام تبلیغ کنند.یا اینکه مردم دور هم جمع شوند و در هنگامه ی اعتصاب کارگری دعای کمیل بخوانند.اقدامی که بسیار خنده دار است و اعتصاب را به طنز شبیه می سازد.
2-من از افرادی دلگیر هستم که دروغ می گویند.افرادی که می گویند،به مقامات بالا گفته اند که معدن متروک است.این حرف آنها بسیار خنده دار بود-اگر مقامات با معدن سنگ آهن آشنایی نداشته باشند و آن را متروک بپندارند ،باید به حال ایران گریست.
3-اوضاع بافق چندان پیچیده نیست.به سادگی می توان گفت مسئولینی که حامی خصوصی سازی هستند و مسئولینی که مخالف آن-اهداف شخصی و حزبی دارند و مردم نباید گرفتار این اهداف شخصی و حزبی شوند
4-اگر تا حدودی از پشت پرده ی این خصوصی سازیها باخبر نبودم-با آن موافق می کردم و به مردم توصیه می کردم با مسئولین همراهی نموده و در جهت جذب سرمایه گذاری در بافق تلاش کنند اما افسوس که نمی توانم این درخواست را از مردم داشته باشم.
5-اوضاع بافق بحرانی است و هر روز هم بگذرد پیچیده تر می شود.این آتش زیر خاکستر شعله ور خواهد شد و فقط می توان آن را به تاخیر انداخت(در مقیاس وسیع ایران)
6-سیاست ورزان سعی می کنند با ترفند ایجاد اختلاف بین شهرها از وقوع هم زمان این نا آرامی ها در شهرها جلوگیری کنند.یکی از این ترفندها ایجاد اختلاف در بین مردم شهرهاست مثل قضیه ی آب زاینده رود
7-برخورد امنیتی با مردم بافق اوضاع را پیچیده تر می کنند و مانند ریختن بنزین بر آتش است
8-قضیه ی خصوصی سازی برای مردم بافق حیثیتی شده است و این امر اوضاع را وخیم تر نموده است.
9-فکر می کنم اگر اقدامی از سوی مسئولین صورت نگیرد اوضاع از کنترل خارج شود.به احتمال زیاد مسئولین کوتاه نخواهند آمد.زیرا اگر این قصد را داشتند پس از چهل روز اعتصاب اینکار را انجام می دادند
10-اینبار اعتراض به اعتصاب محدود نخواهد بود-حتی اوضاع با افزایش آگاهی مردم با سال 90 فرق کرده
11-سایت بافق فردا بهتر است در حکم یک معبر انتقال اطلاعات باشد و سخنان مسئولین را بدون کم وکاست بیان کند و از تحلیل اوضاع بپرهیزد زیرا انگ خواهد خورد.زیرا در این زمان نمی توان تحلیل بی طرفانه داشت.
12-مردم بافق بدانید مشکلات شما جدای از مشکلات ایران حل نخواهد شد.هر گاه مشکل خشک شدن زاینده رود-مشکل دریاچه ارومیه و … حل شد مشکل بافق هم حل خواهد شد.به ایران بیندیشیم

محمد یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۷:۵۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ما از بی بی سی ورسانه های غربی ورسانه های اسرائیلی مینالیم که خبر ها را سانسور میکنند وبه اطلاع مردم نمی رسانند میبنیم با این سانسور خبری که در بافق اتفاق می افتد رسانه های مورد غربی اسرائیلی رو سفید شدند اقای ابراهیمی دوست عزیز وهمشهری گرامی شما نمی دانی بافق محیط کوچکیه کافیه فقط یک نفردر آن جلسه باشه تمام بافق یک ساعت بعدش میدوننه چه خبر بوده حالا میخواهی با حضور اینهمه مردم در جلسه خبرهاراسانسور کنی که چی بشه ؟ مطمئن باش نتیجه عکس میده چون مردم میفهمند یه کاسه ای زیر نیم کاسه است مردم بیشتر کنجکاو میشن یا اصلا تیتر نزن بگو ماخبر نگار نداشتیم یا اگه تیتر میزنی تمام وقایع را در آن جلسه را راست وحسینی به اطلاع مردم برسان مطمن باش اثر منفی آن کمتر میشه

ملاحیدری یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۹:۵۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

شما هی بیایید گزارش بدید
خصوصی سازی سنگ آهن قطعی شده است و هیئت مدیره ی جدید هم به زودی اعلام می شود.پس بیخودی کارگروه تشکیل ندهید که فایده ای ندارد.
مدیر عامل فولاد خوزستان گفته است که :
پورشب، ابراز امیدواری کرد که طی ماه های آینده و با استقرار هیات مدیره جدید در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، سهام شرکت فولاد خوزستان متاثر از این دارایی، تقویت شود و به طریق اولی ، آثار تبعی این رویداد در شاخص کل مشهود شود و از سوی دیگر شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و شهرستان بافق نیز به واسطه “رویکردهای توسعه محور” و ارزش افزای شرکت فولاد خوزستان بعنوان سهامدار آن شرکت، شاهد اتفاقات مهمی در اجرای طرح های توسعه بویژه فرآوری سنگ آهن خواهد بود.
http://www.madan24.com/Pages/News-16139.aspx

به وعده وعیدهای آقای رئیس مبنی بر توسعه بافق توجه نکنید زیرا این افراد برای توسعه ی خوزستان کاری نکردند-چه برسد به توسعه ی بافق.

مردم ایران-دعوای بین شهرها را نیندازید-همبستگی و اتحاد ایران از هر چه مهمتر است.