دیدگاه ها
میلاد شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۷:۱۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

شما بهتر است ایران را بکشی که دارد ثروتهایش به تاراج می رود

مرزا دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عالیه اقای قائمی عزیز موفق باشی.