کمبودامکانات وبرنامه های تفریحی،رفاهی وفرهنگی عامل افزایش بیشمارپاتوق های بافق-زنگ خطربرای مسئولین‎

دیدگاه ها
بافقی باغیرت شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۲:۰۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سایت قشنگ شده-لطفاکاریکاتورهارابزرگتربزنید-تعدادبازدیدکننده معلوم نیست

داریوش یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۸:۴۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

آقای قائمی لطفا با بچه های پاتوقی شوخی نکن که بد می بینی

بافقی یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

بی سلیقه یا بی حوصله شدی