دیدگاه ها
احسان ش این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۷:۳۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

قر تو کمرک فراوونه نمیدونم کجا بریزم

ناشناس این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۸:۰۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

استوارومقاوم همچون مردم مظلوم بافق

محمد رضا برزگری این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۸:۱۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

درخت پیر اما استوار، محکم، امید به آینده تا رسیدن به هدف

بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۹:۱۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

روی پای خودایستادن ومحتاج به دیگری نبودن

احمد فتاحی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

نماد بافق
کمری شکسته اما همچنان مقاوم وسبز

جواد این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

درزيربارزندگي كمرم درحال شكستن است مرادريابيد

ح-ا-ا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱:۱۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خواستن توانستن است.معلولیت ممنوعیت نیست.رقابت سالم بسیارخوب و اثرگذار است

پیر دانای همدان این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱:۵۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

زدند تیشه بر جان من ان غریبان
منم کوه صبر وشجاعت
ببین جای پتک و تبر بر دل من
منم تک درخت قوی در کویر ی اسارت
که نامش بود بافقی پر استقامت

داود خشم این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۵:۱۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ای وطن
اگر خم شوی
کجا کم شوی

م فتاحی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

این نخل نیز مانند مردمان سرزمین نخل خیز خود بافقی های مقاوم تا اخرین لحظه روی پای خود می ایستد

محمد این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

با دلی بشکسته اما باز هم امیدوار

کمرنگ این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

زیر بار فشارها با ایمان و استوار ماندن

مهدی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۶:۲۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

نماد شغل اکثر بافقیان است که سر سبز و زیبایی چون سنگ آهن دارد ولی روزی خواهد افتاد و اگر فکری نکنند اول بدبختیشان است