مدیر کل ورزش و جوانان استان حامل پیام تسلیت استاندار یزد به مناسبت درگذشت مرحوم کوشکی زاده شد