ترازوی خراب عدالت درتقسیمات حوزه های انتخابیه‎

دیدگاه ها
داود خشم شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۹:۰۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

فرض کنید بافق نماینده ی مجلس هم داشته باشد.چه اتفاق بزرگی قرار است بیفتد؟
آیا شهرهایی که نماینده در مجلس دارند مشکلاتشان حل شده است.
عدم حضور آقای ابراهیمی در این سایت ،آن را از رونق انداخته است.
فارغ از نظرات سیاسی ،آقای ابراهیمی انسان خوب و منصفی است.
در سایت بافق فردا به نظرات خوانندگان بها داده نمی شود.
سایت بافق فردا در شرایط فعلی تنها یک حسن دارد و آن هم نوشته های خانم مهرگان در باره ی ایران باستان است.