دیدگاه ها
ناشناس شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۵ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

یک غریبه از یک نفر که بافقی بوده میپرسه اهل کجایی
بافقیه میگه منتظریم ببینم اردکانیها ،مهریزیها،کرمانی ها،چیکار میکنند و تا کجا پیشروی میکنند فعلا بلاتکلیفیم کجایی هستیم

بافقی شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ناشناس الحق که خوب گفتی

گمنام شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۲:۱۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

چراهیچ یک ازمسئولین راجع به اینکه بازهم آریز جزبافق حساب نشده به مردم اطلاع رسانی نکردند؟

باغیرت یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۷:۵۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

قابل توجه-آریزرابهشت معادن ایران می گویند-پیداکنیدپرتقال فروش را