دانش آموزان بافقی در لیست برندگان مسابقه کشوری سلامت رییس جمهور

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
شنبه - ۳ آبان ۱۳۹۳


سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت از اعلام نتایج اولین مسابقه سلامت رییس جمهور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ شهرام رفیعی فر گفت: نتایج اولین دوره مسابقه سلامت رییس جمهور که با سئوال «چه کنیم تا بدن ما سالم بماند؟» برگزار شد، مشخص شده است.

وی افزود: اولین مسابقه سلامت رییس جمهور برای تمام مقاطع تحصیلی اعم از دبستان، راهنمایی و دبیرستان برگزار شد و بر اساس آنچه در فراخوان این مسابقه اعلام شد به 100 نفر از دانش آموزان این مقاطع تحصیلی با همکاری دفتر سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جوایزی از سوی دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطا می شود.

وی با اعلام اینکه جمعاً به 300 دانش آموز سراسر کشور که در این مسابقه شرکت کرده و مطالب آنها به عنوان مطالب برتر انتخاب شده است جایزه اهدا می شود، گفت: این مسابقه هر سال برگزار خواهد شد و اولین دوره آن امسال که سال خودمراقبتی بود، برگزار شد.

رفیعی فر گفت: پوستر فراخوان این مسابقه همزمان با هفته سلامت (18 تا 24 فروردین ماه) در 105 هزار مدرسه سراسر کشور در بین 12.5 میلیون دانش آموز توزیع شد.

وی ادامه داد: جمع آوری پاسخ ها ابتدا از 23 فروردین تا 23 اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد که به دلیل استقبال بسیار بالای دانش آموزان سراسر کشور از مسابقه، این مهلت تا آخر خردادماه 93 نیز تمدید شد و دانش آموزان در این مدت مهلت داشتند که پاسخ های خود را به دفتر آموزش و ارتقای سلامت و دفتر امور سلامت و تندرستی وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش، ارسال کنند.

گفتنی است برگزیدگان اولین مسابقه سلامت رییس جمهور می توانند اسامی خود را در زیر مشاهده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه برای دریافت جایزه خود اقدام کنند.

بافق فردا ضمن تبریک به این دانش اموزان عزیز برای ایشان در تمامی مراحل زندگی  آرزوی توفیقات روزافزون دارد

ردیفنامنام خانوادگیمقطع تحصیلیشهرمدرسه
1طراوتیونس زادهششمساریمرحوم ابوطالب
2احسانولیزادهاولگیلانشاهد
3محمدامینقره باشابتداییگنبدکاووس
4علیرضااصغراوغلیسومتهراناثنی عشری
5یغماالدرونچهارمسبزوارمحمدحسن شیعی
6سودااسمعیل نژادچهارمقدس
7محمد حسنرزاقیدومشاهرود
8دنیاوادی خیلششمبنت الهدی
9سیدباقرهاشمیابتداییمازندراناسلامی شادره
10فائزهتبارششممازندرانرضایی بهنر
11نازنینمحسنی مهرسومتهران12فروردین
12شیواخواجه پوردومفارسفرشتگان
13پدرامغرایاق زندیپنجمتهرانراه رشد
14فاطمهطیلانیششمگلستاناندیشه تیلان
15یارانزوشنیابتداییاسفرایندین و دانش
16مهلاسبحانچهارمخراسان
17زهرانیکوابتداییتایباد
18مهدیسراستگوپنجمبیرجندامام حسین (ع)
19فاطمه زهراناصریسومنهبداننرجس
20محمدقاضیانیسومبیرجندآموزشگاه هدایت
21ابوالفضلعنایتیابتداییبیرجندرودکی
22آرشگلدانیششمخراسان جنوبیرودکی
23مهدیقلعه قانعیدومگلستان آزاد شهرشهداء
24سجادسبزباناولبیرجندامام حسین سیدالشهدا (ع)
25امیرپارساشمشیرگرانسومبیرجندشاهد
26حریرحریفیپنجمبیرجندگلهای بهشت
27کوثرمحمدزادهپنجمبیرجندسیدیونس فاطمی
28نگینقاسمیچهارمتهران- اسلامشهردیانت پور
29پریسااغرازیپنجمزنجانباغچه بان
30پرنیانمحمدمرادیسومآذرغربیحجاب
31فرحنازداراییششمکرمانشاه17 شهریور
32مهساحسامیدومالموت قزوینشهید فرهنگ ابراهیمی
33نگارصالحیابتداییتهرانامام جعف
34مرجانحسینیابتداییتهرانآزاد یک
35مبینامحمدیششماصفهانصدرا حسامی
36آیسان ساداتصدریدومتهرانهاجر1
37فاطمه ساداتحسینیدومعلی آباد کتول (گلستان)آسیه
38نازنیننصیریششمتهراننصیبه
39یالقیمهیوه چیچهارمگنبدکاووسشاهد دخترانه
40ساجدهمهریچهارمسمنانفاطمیه محسنی شهمیزاد
41شایانصراف زادهپنجمقممتین دانش
42حسینچورلیپنجمگلستانپسرانه شاهد
43مانیامشتاق الائمهچهارمبروجرد
44هدیهمزیدیچهارمعلی آباد کتول (گلستان)موقوفه غیردولتی مهدیه
45الیاسشریفیششمشهرریامیرالمومنین
46زهره الساداتهل تاییابتداییقرچکآموزشگاه گل نرگس
47محمد هادیقربانیدبستانکوه بنان- کرمانفرهنگیان
48کیمیاپیرهادیابتداییتهران
49محمدرضاییابتداییمرکزی
50اشکانبهرام پوردبستاناصفهان
51فاطمهدلاویزدومگچسارانشاهد فدک
52امیرعلیصعصعیدومکرمان
53علیفتاحی بافقیچهارمیزد- بافقشاهد غدیر
54مهیارطاهرخانیچهارمقزوینعلی رحمانی
55محمدقاسمیابتداییشیراز
56علیرضاخواجهابتداییآزاد شهر
57تارااحمدیابتدایی
58یگانهمشایخیچهارمتهران
59محمدسجادیپنجماصفهانزنده یاد صادقی
60تیناوطن دوستدومقوچانشاهد هراتی
61امیرایلیا موفقسومتهرانمیلاد
62جعفررسول پورابتداییآذرغربیسالمی 2
63فاطمهگرجیابتداییبابلمهرگان
64محمد امیننوروزیانابتداییقزوین
65الیناسلیمانی هرزندیاولآذرشرقی- مرند
66آیداحسین پوردومآستانه اشرفیه
67فاطمهحسینیابتداییرشت
68شقایقپاکبازششمگیلانمسلم امیدوار گلدشت
69آنتیاصادقیپنجمکرمان
70زهراایرانمنش پاریزیپنجمسیرجان- کرمان
71علیرحمتیچهارمرضوانشهرشهید وزیری
72فاطمهفدایی فردسومکردستانمعراج
73محمدرستمیچهارممریوانبصیرت
74ساغرمرادیپنجممحمد منتظری
75رامینخانیسومکردستان- روستای قلیاننورقلیان
76شکیلاشاماریدبستانمریواناسلامی
77علیبیرانوندچهارمایلام- دهستان ارعو
78فاطمهزارعیایلام- بخش هلیلانسمیه
79امینشعبانی یسارسومهمدانبرهان برزین 1
80النازفیض زادهچهارممشهدامام رضا (ع)
81خدیجهحبیبیپنجمزینب
82خدیجهفاتحیآذر شرقی- مرندشاهد فرهمند مرند آ.ش
83امین رضاقاسمیسومجیرفت
84فهیمهنگارپورششمکرماننرجس خاتون
85عباسدهقاندومکرمان
86مهسااحمدیششمتهرانبنت الهدی صدر1
87ابوالفضلپاکدیندومسیرجان- کرمانشهید جوکار
88محمدحافظی قهستانیپنجمسیرجان- کرمانغیرانتفاعی ایثار
89سوگندآژابتداییالیگودرزشاهد
90الهامارجمندیدوملرستانشاهد بروجرد
91فاطمهدلاویزدومکهگیلویه وبویراحمد -گچسارانشاهد فدک
92ایسانجوادی مقدمابتداییگرمسارنور
93میعادصباحی اکملچهارمهمدانمرکز آموزشی استثنایی مدرس 3
94فرزادشریفی منظردومهمدانمرکز آموزشی استثنایی مدرس 4
95مهدیکسبیاپنجمهمدانمرکز آموزشی استثنایی مدرس 5
96آرنیکاآراموندبستانتهرانشهید آوینی
97علیصباحیپنجمهمدانمرکز آموزشی استثنایی مدرس 6
98امیدزنجانیچهارمهمدانمرکز آموزشی استثنایی مدرس 7
99سیده مریمزارعششم ابتداییشیرازکوثر 2
100|ژیلااحمدیهدوممهابادحسن زاده
ردیفنامنام خانوادگیمقطع تحصیلیشهرمدرسه
1شکیباشعبانپورهفتم
2سیروسمحمدزادهراهنماییشریعتشریعت
3علیدیندارهفتماصفهانصدوقی
4امین اللهنصری نصرآبادیهفتماصفهانشهید آیت الله صدوقی
5آتریساسام دلیریهفتم متوسطهچالوسسما
6نگینسام دلیریهفتم متوسطهچالوسسما
7آناهیتاسلطانیهفتمتهرانایثار
8مهرنوشپرهیزگارهفتممشهدقویدل
9فهیمهمهدویهفتمباهنر
10هیمناحمدیانپایه هفتمسنندجخیام
11سلیمانصالحیسوم متوسطهبیرجندابتکار
12بتساسرگیز آدههفتمارومیهمسیحای ارامنه
13پریساصادق زادهاول متوسطهمشهدعلی افشارنژاد
14مریمایزدیدوم متوسطهفارساام خمینی
15کوثرمعیلی آرانیهفتمآران بیدگلامام زمان
16زینببیگدلیاول متوسطهزنجان
17حسینستارباقریهفتملنگرودمیثاق
18ریحانهعزیزیهفتم متوسطهلرستانشهید شیرودی
19نیوشانصرهفتم متوسطهاصفهانفرزانگان امین 1
20فاطمهصادقی منفرددوم متوسطهخراسان رضوی
21نایریمرادیانسهفتم متوسطهارومیهمسیحای ارامنه
22فاطمهمحمدزاده شاهرودیهفتم متوسطهسیستان و بلوچستاننمونه صادقیه
23گارونهگرجیانهفتم
24الینآقاخانیهفتممسیحای ارامنه
25امیرحسیننجفیهفتمبجنورد
26حدیثهکمالومتوسطهمرکزیمرکزی
27ارنیلسرگیزهفتممسیحا
28سیدوریمیرزاییهفتمارومیه
29عرفانمولاناهفتمشاهرود
30پرستوفتاحی روزبهانیسوم متوسطهبروجردسمیه
31اسرامشیرپناهیسوم متوسطهسنندجنمونه دولتی ابرار
32امیررضاکریمیاناول متوسطهشهر ری
33مبینامحمدیانسوم متوسطهبابلفرزانگان
34حامددهقانیسوم متوسطهمشهدشهید محمدخانی
35صابرصالحیاول متوسطهارومیهشهید حبیب زاده
36آدونیساوشاناهفتممسیحا
37روژینافرجیهفتمتهرانپروفسور حسابی
38محمد حسینشقاقیانسوم متوسطهشیراز
39غزالههمتیانراهنماییسمنان
40محمد مهدیخوشه چرخسوم متوسطهآران بیدگلعلی خدمتی
41نیکتانظرزادهسوم متوسطهمشهد- شیروانحاج تقی سعیدی
42بهارهرستم زاده نمینراهنماییاردبیلسمیه
43صبامحمودیراهنماییتهرانفرزانگان 1
44عافیهقره باشراهنماییگلستان
45فاطمهپورویسهسوم متوسطهلرستان- روستای حیدرآبادزکیه
46اسامهجوشنسوم متوسطهایلام- آبدانانمطهری
47محمدرضافیض زاده کریقسوم راهنماییمشهدامام رضا
48حدیثهصانعیهفتماصفهان- دهاقانمریم
49ساراهدایتسوم راهنماییاصفهانفراست
50ساجدهکاظمیسوم راهنمایینجف آباد
51رضوانتفنگیراهنماییخرم آبادسمیه
52آریانعلیجانیسوم راهنماییرشتمعلم
53پرنیاامین وندسوم راهنماییگیلانفرزانگان
54مهرانهنجفیسوم راهنماییبابلفرزانگان
55ثنانصراله پورسوم راهنماییبابلفرزانگان
56مهلاحقیقت پناهسوم راهنماییتهرانموسی بن جعفر
57امیرضاذولقدرسوم راهنماییبوشهرفرهنگ شهربوشهر
58رضااحمدیراهنماییکرمانشاه
59غزالحمیدیسوم راهنماییملایرتربیت
60سید امیررضاهاشم زادهراهنماییتربت حیدرکاشانی
61الههحاجی زادههفتمکرمان شهر بابکباهنر
62امینابراهیم مصطفویدومبوکانعبدالرحمن سالمی 2
63وحیدملایی نسبسوم راهنماییزاهدانشاهد
64تارامرادیراهنماییکردستان مریوانآمنه
65اسماسلطانی رادهفتمسیرجان
66سیناعزتیسوم راهنماییتهران- اسلامشهرمفتح
67اسماءنجفی سهل آبادیراهنماییشیروان- روستای بزول آبادبزول آباد
68کوثرفتاحیسوم راهنماییایلام- چرداول شهرسرابلهفاطمیه
69حامدمحمودآبادیسوم راهنماییمرکزیمقداد
70شکیباوردیاناول راهنماییساریرضا کارگر
71فاطمه زهرازوریهفتمگنبدکاوسشاهد
72مهرنازسلطانی رمضان زادههفتمکرجغلامی
73امیرعلیقصاب باشیراهنماییتربت حیدر
74مهرنازبهرامیراهنماییآبیک قزوینبنت الهدی
75ریحانهکامرانفرراهنماییخراسان
76فرشتههاشمیراهنماییمرندمهدیه اردکلو
77راستینفرحمندراهنماییگیلان- آستانه اشرفیهدکتر معین استک
78سرگیزآدهراهنماییارومیهمسیحای ارامنه
79تیناعزیزیراهنماییارومیهمسحیای ارامنه
80میلادعظیمیراهنماییکردستانآزادگان
81مصطفیکاظمیراهنمایینجف آبادشاهد امام علی
82محمد صادقملاییهفتمبوشهر
83محمد امینخاتمیراهنماییهمدانعلاقبندبان
84ستارهنوراییسوم راهنماییتهران
85ستایشقاسمیسوم راهنماییتهرانشاهد
86مهلاغلامیسوم راهنماییشمال کشور
87سیدعلی رضابروزپورراهنماییتهرانآیت الله کاشانی
88محیاخدادادراهنماییارومیه
89راضیهخانیراهنماییتهران
90محمد امینمتقی نژادسوم راهنماییکاشانتیزهوشان
91سیدمازیارشریفیراهنماییاصفهان
92مریمابر اهیمیسومپیرانشهرنیلوفر
93سمیهمحمدرضاییراهنماییقزوین
94عاطفهآهنگرراهنماییخویفاطمه (س)
95فاطمهنزل آبادیراهنماییسبزوار12 فروردین
96عاطفهرجبیهفتمشهرستان املششریعی 2
97ریحانهتوکلیراهنماییتهرانزینب
98امینحسینیراهنماییتهرانمهر هدایت
99کیوانضرابیراهنماییتهرانامیدان
100فاطمهصومعهراهنمایینیشابورسجادی

 

ردیفنامنام خانوادگیمقطع تحصیلیشهرمدرسه
1شکیباشریفیدبیرستاناصفهان- نجف آبادشاهد کوثر
2رضااحمدیهنرستانکرمانشاه
3غزالهیگانهپایه سومبابلفرزانگان
4مبارکهنورمحمدپورپایه سومبابلفرزانگان
5بهارتوکلیپایه اولبابلفرزانگان
6حنانهنصیرنیاپایه سومبابلفرزانگان
7یلدانوروزیپایه سومبابلفرزانگان
8آرمیتاناطقیپایه سومبابلفرزانگان
9یلداموسویپایه سومبابلفرزانگان
10مرجانصفرزادههنرستانتهرانشهید صور
11شیداعلیرضاییسوم متوسطهاصفهان
12بهارهنظریدبیرستانآذز غربینور
13مهدیهمحمدپوردبیرستانماکونمونه دولتی لعیا
14مهرنازرجبعلی فردیدبیرستانتهراناسلامی تزکیه
15مناخانه داندبیرستانمرندهاجر2
16مرضیهترخاندوم تجربیجهرمفرزانگان
17احسانناصحی نیادبیرستاندامغانشهیدبهشتی
18امیرحسینذکریازادهدوم تجربیقائمشهر
19علیرئیسیپیش دانشگاهیکرجشهیدسلطانی
20سحرسلطانیدوم دبیرستانتهرانامت
21مهدینظریسوم تجربیخراسان جنوبی
22سجادقباد پناهسوم متوسطهاصفهان
23سارااشهلاییاول متوسطهزنجانفرزانگان 2
24زهرااحمدیدبیرستانفارس- خرامهخدیجه (س)
25محمد امینقاسمیدوم تجربیکرمانشاهشهید رجایی
26ملیناعاشورپویانالبرز
27زهرازنددبیرستانکرجمحمدجواد شرافت
28احسانمولائی نیادبیرستانکرمانشاه
29حسینسجادی نیااول دبیرستانکرمان
30حجتدلشادهنرستانبیرجندابتکار
31زهراروشن ضمیرایلام
32آمنهخوجهسوم تجربیگلستان
33ابراهیمرحیمیدبیرستاناصفهان
34سهیلاعزیزیدبیرستانخوافنوردانش
35سمانهمحمودیدوم دبیرستانچهارمحال بختیاری- بروجنامام علی
36حمیدعربیدبیرستانساوه
37امیررضالوحی خسروشاهیدبیرستانتبریز
38محمداسکندریدوم دبیرستاناصفهانالبرز
39حسنمرادهنرستانلرستانشهیدمطهری
40فاطمهناصرمنشدبیرستانلرستانخضرا
41یونسنجفیدبیرستانلرستانشهدای طرهان
42سهیلافرامرزیدبیرستانآذرشرقیفاطمه الزهرا
43محمد رضارشیدیدبیرستانکرمانشاهجواد ائمه
44ناصراسفندیاریدبیرستانخراسان شمالیشهدای جهادعلمی
45علیرضاراجعیدبیرستانقمشاهد جواد الائمه
46مهدیه ساداتحسینی کریمدبیرستانهمدانمهدیه
47وحیدگودرزیاول دبیرستانشیرازفارابی
48حمیدرضاعسگری پوراول دبیرستانفسا
49علیرضامرجبیدبیرستانگیلانطالقانی
50زهراپروانهدبیرستانارومیهنورارومیه
51سانازفتحیدبیرستانسبزوارمجتمع آموزشی سماء
52مریمسجاسیسوم دبیرستانلاهیجانشهید مدرس
53نیکوسنجریاول دبیرستان
54طیبهعزیزیدبیرستاناراک
55فاطمهیوسفی راددبیرستانمازندرانمائده
56امیررضااکتسابیهفتمفارسملاصدرا
57فاطمهزارع عبدالهیدبیرستانیزدفرهنگ دهقانپور
58مهدیه الساداتحسینی پوردبیرستانیزدفرهنگ دهقانپور
59فاطمه الساداتموسویدبیرستانیزدفرهنگ دهقانپور
60مهدیلطیف پورخراسان جنوبی
61زینبقوی بامداددبیرستانخراسان جنوبیفرزانگان
62مهلاسراوانیدبیرستانسیستان و بلوچستانخدیجه کبری
63هادیعلی اکبریدبیرستاننوردانش
64سحرمصطفی زادهدبیرستانآذرغربی
65مهشیدشیریخوزستان
66عارفدرویشیاول دبیرستانهمدانشهیدحسن فاظیان
67صالحهابراهیمیدبیرستانسیرجانالهیه
68یعقوبادراکیسوم دبیرستاندیواندرهفارابی
69کوثراخلیگلستان
70حامدعبدالهیدبیرستانخراسان رضویعباسعلی خیزیگی
71مهدیجانی پورارمیدبیرستانرضای نکا
72محمدمهدیتولیدبیرستاننکا
73رامینصاری پوردبیرستانگلستان
74زهرارجبیاول دبیرستانکردستانزینب کبری
75مهساعاطفیسوم دبیرستانشاهد
76نادیادودانگهدبیرستانالبرزشهیدکلانتری
77پگاهقپانچی پوردبیرستانالبرزشید کلانتری
78ریحانهدرویشی لردیسوم دبیرستانبافقفاطمیه
79سید محمدعلینوربخشاول دبیرستانقم
80زهرامقصودیدوم دبیرستانمشهدبانوان قفلی
81نداسلیمان نژاددبیرستانمراغه
82پوریاپارساییدبیرستانمازندرانشریعت
83صباراهداراول دبیرستانساوهفرزانگان
84محمدمقابلدوم دبیرستانساوهباقرالعلوم
85حسینخیرآبادیاول دبیرستانمرکزی
86زهراجهاندیدهسوم دبیرستانقرچکبرادران شهیدایرلو
87آذربرقبانیدوم دبیرستانقرچکبرادران شهیدایرلو
88هنگامهکریمیدبیرستانقرچکبرادران شهیدایرلو
89مریمداوریدبیرستانقرچکبرادران شهیدایرلو
90میلادرحیمی باقرآبادیچهارم دبیرستانکرمانشاهآیت الله خامنه ای
91ادیببیرنونددوم دبیرستانایلامدبیرستان
92محمدسالاریچهارم ریاضیتهرانشهیدچمران
93فاطمهبارانیدبیرستانخوزستانحضرت زینب
94سحرعشوری مهرنجانیدبیرستاناصفهانفاطمیه
95زهراتقویدبیرستانخوزستانستایش
96مقدسهاسکندریدبیرستانمازندرانمائده
97ام البنیننوریدبیرستانسیستانمطهری دهنو
98عرفانگرامیدبیرستانتهرانابوریحان ماندگار
99سهیلنوراییدبیرستانتهرانالبرز
100حدیثهکمالودبیرستانمرکزیفرازنگان

 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۸۹
برچسب ها: