یادمان پنجمین شهید محراب آیت الله شهید اشرفی اصفهانی و شهدای شهرک مناجات ‎