دیدگاه ها
ميرسليماني بافقي یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۹:۵۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

درودها بر شما.خبر مسرت بخشي است كه با تاخيريظالمانه و حدودا سي ساله به انجام رسيد.نمي دانم كدام خانه ها گازدار شدند؟؟؟خوب بود اشاره مي كرديد.

حامد یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

درود بر دولت تدبير و اميد

جاده خاکی یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

،اسم بافق باید توی کتاب گینس ثبت بشه،بعنوان آخرین شهر ایران که به گاز شهری متصل شد.

    ندای بافق یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۴:۱۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

    خیلی از شهرهای ایران گاز ندارند.
    پس بافق را از شهرهای دیگر جدا ندان.
    بعضی از شهرهای جنوب که گاز از آنجا می آید گاز شهری ندارند.
    در ضمن باید به دوست شماره ی 2 گفت دولت تدبیر و امید چیزی است شبیه دولت عدالت.هیچکدام کاری برای ملت نکردند.

حسین دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۳:۵۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

گاز به بافق امد ولی هنور داخل خانه کسی نشده این به علت عدم پیگیری فرماندار بوده که حداقل شرکت گاز زودتر دفتر خود را برای فروش انشعاب افتتاح میکرد