دیدگاه ها
علیرضا پورامینی یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۳:۳۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آفرین و احسنت به کسانی که نان حلال بر سر سفره زندگشیان می برند مثل بچه های زحمت کش کارخانجات

بهار یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۶:۱۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آفرین و احسنت به کسانی که نان حلال بر سر سفره زندگشیان می برند

پیر دانای همدان دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سر به گور نبردیم و دیدیم انچه نادیدنی بود

00 سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خیلی مردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟