همراه با کاروان پیاده بیت الرضای بافق در کربلا(به روایت تصویر3)