دیدگاه ها
رضا سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۱ - ۵:۳۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

امیدوارم روابط عمو می ادارات بافق ثابت کنند که لیاقت بر گزاری چنین جشنی را دارند

بی نوا چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۱ - ۳:۱۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ای کاش اداره ی آموزش و پرورش نیز برای فرزندان پرسنل خود چنین جشن هایی میگرفت ولی افسوس که هیچگاه چنین اتفاقی نمی افتد