برگزاری مراسم پنجمین سالگرد حماسه 9 دی و هفتمین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان یزد در بافق