دیدگاه ها
در پناه حق Aliugd1@boxnet.com پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۱ - ۱:۱۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بزن مطرب نی و بربط كه آمد نیمه شعبان
قدر قدرت شهی آمد، علی فطرت، مهی آمد

برای ظهور امام عصر صلوات