بازديد مسئولان از اماكن تاريخي و جاذبه هاي گردشگري در روز بافق به روايت تصوير