نشست مطبوعاتی مشترک فرماندار و مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی بافق(به روایت تصویر)