دیدگاه ها
رحیم جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۸:۰۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عادی شده برامون از بس چاله چوله دیدیم

بافقی پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۸:۱۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

واقعا برای این مردم عزیز و خودم افسوس میخورم