آگهي مميزي مراتع

دسته: محیط زیست، منابع طبیعی، گردشگری
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۱

به استناد تبصره يك ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 30/05/1346 و اصلاحات بعدي و در اجراي بند 24 و 29 دستورالعمل ضوابط و شرايط بهره برداري صحيح از مراتع به منظور چراي دام به اطلاع كليه مرتعداران، دامداران ذينفع و صاحبان پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) در مراتع و روستاهاي مشروحه زير مي رساند هيئت مميزي مراتع بمنظور تعيين دامداران ذيصلاح و مميزي مراتع جهت صدور پروانه مرتعداري ( پروانه چراي دام ) در تاريخ هاي تعيين شده در مراتع ييلاقي فوق الذكر مستقر خواهد شد.
لذا مقتضي است كليه مرتعداران، دامداران ذينفع در تاريخ هاي فوق ضمن حضور در مرتع درخواست كتبي و مدارك و سوابق قانوني كه دامداري آنها را به اثبات مي رساند با اخذ رسيد در اولين روز اعلام شده به هيئت اعزامي تحويل تا برابر مقررات درخواست آنها   مورد رسيدگي قرار گرفته و اقدام قانوني لازم صورت پذيرد. بديهي است در صورت عدم مراجعه و تكميل فرم مربوطه در مهلت تعيين شده اعتراضات و تقاضاي بعدي مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.
1-     مرتع تاشكوئيه پلاك 162 بخش 17 كرمان از تاريخ 04/06/91 تا تاريخ 05/06/91
2-     مرتع خوسف پلاك 155 بخش 16 كرمان از تاريخ 11/06/91 تا تاريخ 12/06/91
 

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹
برچسب ها: