دیدگاه ها
جوان بافقی یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۶:۲۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

شما هم براتون جلب توجه کرده یا نه همایش ،اونهم مداحان اونهم تو شهری که تا دلت بخواد حسینیه و مسجد داره ،بیاد تو هتل برگزار کنند ،آهای اونهاییکه دم از مدح اهلبیت میزنید رهبرتون دیدار با مداحان را نمیتونست تو برج میلاد بگیره ؟چرا تو حسینیه گرفت؟
خدا وکیلی بافق فردا ازشون بپرسید چرا تو هتل شاید ما که فقط سینه میزنیم نمیفهمیم اونها که میخونند میفهمند؟

مهدی دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۹:۵۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

با نظر جوان بافقی خیلی موافقم

بافق دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

مگر مداحان دل ندارند ادم نیستند چه عیبی داررد توی هتل مراسم گرفتن مگر هتل فقط جای … هسته