مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) و قیام 15 خرداد در بافق برگزار می شود