سخنان مهم معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد در نشست طیفهای مختلف سیاسی بافق

دسته: اخبار ویژه
۷ دیدگاه
پنج شنبه - ۲۸ خرداد ۱۳۹۴

9
معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد در اولین نشست فعالین طیف های مختلف سیاسی شهرستان بافق گفت: فضای گفتگویی که امروز برگزار شده کاری بس پسندیده است. شاید نوع گفتمان متفاوت باشد اما بعد ازبرگزاری چند جلسه روابط منطقی تر حاکم خواهد شد. باید به مرور زمان پذیرش خود را بالا برده و در کنار یکدیگر به راحتی حرف ها و دلایل را مطرح کنیم . از آن به عنوان یک کار ویژه در شهرستان می توان نام برد و آن را الگویی برای دیگر شهرستان ها دانست.
وحدت و انسجام ضرورت امروز بافق است
محمد علی طالبی اظهار داشت: وحدت و انسجام ضرورت امروز بافق است. ایجاب می کند فعالین سیاسی هر از گاهی این نشست ها و جلسات را برگزار نمایند. اغتقاد دارم فعالین سیاسی یکی از بهترین نخبگان جامعه هستند برای پیگیری مسائل توسعه شهرستان ازیک نخبه علمی نمی توان انتظار داشت تا فعالیت نخبه سیاسی را داشته باشد. بسیاری از جاها زمانی که منافع شهرستان مطرح می شود اختلاف سلیقه سیاسی رنگ می بازد و همه در راستای پیشرفت شهر بسیج می شوند.
کتابی درخصوص شب تنظیم صورتجلسه شهریور 93 خواهم نوشت
اگر یک روزی خدا توفیق داد و شرایط ایجاب کرد کتابی از شب تنظیم صورتجلسه خواهم نوشت
طالبی با اشاره به اتفاقات سال گذشته بیان کرد: بردباری در برابر اتفاقات سال گذشته برای استان اهمیت زیادی داشت. و این رویداد در نهایت منجر به توافقات و تنظیم صورتجلسه 6/9 گردید. در پشت این صورتجلسه هزاران برگ دیگر نهفته است. اگر یک روزی خدا توفیق داد و شرایط ایجاب کرد کتابی از شب تنظیم صورتجلسه خواهم نوشت. برای یک کلمه که می بایست در صورتجلسه درج شود یک روز وقت صرف شد.
روز قبل از تنظیم این صورتجلسه در شورای تأمین استان با
حضور دو معاون وزیر صورتجلسه ای تنظیم گردید. ضرورت انطباق صورتجلسه 6/9 با مصوبات شورای تأمین باعث شد تا حساسیت زیادی ایجاد شود.
هیچ فردی با صورتجلسه مشکلی ندارد واقعیت از نحوه پیگیری آن جا ی بسی گلایه است
هیچ فردی با صورتجلسه مشکلی ندارد واقعیت از نحوه پیگیری آن جا ی بسی گلایه است . چندین بند در آن تنظیم شده اما در یک بند حساسیت بیشتری هست و این بند یکی از پرحاشیه ترین بند می باشد و تمرکز کارگروه روی این بند بیشتر است. در رابطه با صنایع جوار معدنی و مسائل توسعه بافق نیز بندهای خوبی نوشته شده است و اگر صنوق بازنشستگی و شرکت سنگ آهن بافق از نظر نقدینگی مشکلی نداشت امیدوارانه تر می توانستیم در مورد بندها صحبت و اقدام کنیم.
یکی از پر چالش ترین بندها موضوع 15 درصد است
معاون سیاسی امنیتی استانداری افزود: اختصاص 15 درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی به بافق از بندی هایی است که اعتقاد دارم با کمی مشکل روبرو می باشد و با توجه به این که در صورتجلسه شورای تأمین هم مطرح شد امکان واگذاری آن اصلا اماکن پذیر نیست و شاید یکی از پر چالش ترین بندها باشد. برخی در آن شب اصرار داشتدن تا این بند در صورتجلسه لحاظ شود و برخی دیگر هم چون با صورتجلسه شورای تأمین مغایرت داشت مخالف درج این بند بودند اما ” دریه” قول داد تا موضوع را پیگیری کند. یافتن یک راهکار قانونی برای 15 درصد را فراموش کرده و تا به امروز نیز هیچ راهکار قانونی توسط هیچ مرجع ارائه نشده است.
تجدید نظری روی افراد شود و پیگیری فراتر از شرکت سنگ آهن باشد
وی ادامه داد: زمانی که تمرکز روی برخی مفاد و اضافه شدن یکسری حاشیه ها در کارگروه نمی توان نسبت به آنچه اتفاق افتاده انتظار بیشتری داشت. اگر هدف کارگروه کمک به منافع شهر و مسئولین استان و همچنین نقش آفرینی در توسعه شهرستان باشد مسئولین باید از این لحاظ ابراز خرسندی کنند. ولی زمانی که دغدغه های اجتماعی، سیاسی و خدای ناکرده امنیتی ایجاد شود کارگروه عملاً از هدف و مسیر اصلی خود منحرف می شود. تجدید نظری روی افراد شود و پیگیری فراتر از شرکت سنگ آهن باشد. ماهی تیلاپیا، محیط زیست و شرکت های دیگزی که در شهرستان فعالیت دارند مد نظر قرار گیرند.

کارگروهی که در مسیر توسعه گام بردارد مورد تایید است. هیچ شکی در دلسوزی افراد نسبت به بافق وجود ندارد
آخرین وضعیت تقسیماتی در رابطه با دی نوزده، خطوط مرزی مصوبه سال 1372 است
طالبی با اشاره به مسائل تقسیمات مرزهای شهرستان گفت: آخرین وضعیت تقسیماتی در رابطه با دی نوزده، خطوط مرزی مصوبه سال 1372 است . از آن زمان تاکنون نیز هیچ تغییری رخ نداده حتی نقشه های در طول این سال ها از سوی استانداری به فرمانداری ارجاع داده شده که این موضوع را تأیید می کند. در سال 74-75 چادرملو به بهره برداری رسید و منجر به آن شد تا یکسری مسائل درسطح شهرستان بافق و بخش بهاباد روی دهد تا جایی که وزیر کشور وقت ” بشارتی” هیئتی را برای بررسی کامل به استان یزد فرستاد و پس از پیگیری نظر هیئت بر آن بود که هیچ تغییری در خطوط مرزی ایجاد نشده و اما به دلیل نزدیکی چادرملو به بهاباد و استفاده از آب این منطقه مقرر شد عوارض معدن منصفانه بین بهاباد و اردکان تقسیم شود. اجرای این قانون در آن وقت وجود داشت اما اکنون به دلیل اصلاح و تغییر دادن فراهم نیست.
وی ضمن گلایه ازبرخی رسانه ها و سایت ها عنوان کرد: برخورد به گونه ای است که یک فرد عادی زمانی که مطلب سایت به هر گونه که نوشته شود را می خواند برداشت او این است که این اتفاقات در 6 یا 1سال رخ داده است.
35 نقطه می بایست بعد از شهرستان شدن بهاباد به بافق الحاق شود
این مقام مسئول در خصوص مشکل 35 نقطه بهاباد بیان داشت: در تقسیمات کشوری یکسری ضوابط برای تعیین دهستان بندی ها، ارتقاء سطوح به بخش و شهرستان وجود دارد بعضی اوقات برای آن که بخش به شهرستان تبدیل شود این کار صورت می گیرد که به نظر من این روند درست و صحیح نیست اما کاری معمول برای ارتقاء سطوح می باشد. 35 نقطه می بایست بعد از شهرستان شدن بهاباد به بافق الحاق شود که متأسفانه این امر میسر نگردیده و به صورت جدی مورد پیگیری استان هست. بهاباد نیز روی این موضوع بحثی ندارد و تعهد کرده تا این کار انجام شود. مشابه این اقدام فکر کنم در سال 1368 برای سی و چند نقطه بهاباد صورت گرفت تا دهستان کوشک ایجاد شود در سال 1375 تمامی این نقاط طی
مصوبه هیئت وزیران به شهرستان بهاباد باز گشت. بعد از مصوبه این سال خط تقسیماتی اصلاح نشده است.
شورای بافق نیز بیان کرد خواهان تضعیف حق هیچ شهرستانی نیستیم
این که می گویند طالبی مالکیت چاه گز را به بهاباد داده درست نیست
وی افزود: طی سال های 90 و 91 و حتی قبل از آن استانداری در چندین نامه متذکر شد که چاه گز در مالکیت بهاباد است. این که می گویند طالبی مالکیت چاه گز را به بهاباد داده درست نیست اتفاقی که در زمان من رخ داد بحث عوارض 2 درصد است طی نامه ای از کرباسیان درخواست شد تا عوارض پرداخت شود اما جای بحث بود که به بهاباد تعلق می گیر یا خیر؟ ادعایی از سوی فرمانداری و شورای شهر مطرح شد و با توجه به ابهام مرزی کار متوقف و باز نامه به کرباسیان زده شد تا عوارض تنها به حساب فرمانداری بافق واریز شود و از سوی وزارت کشور نیز کارشناسانی برای تعیین خطوط مرزی درنظر گرفته شده و با ارائه مدرک و اسناد این ابهام برطرف شود. شورای بافق نیزبیان کرد خواهان تضعیف حق هیچ شهرستانی نیستیم.
در خصوص مشکل فولاد ابویی شخص استاندار ورود کرده و اطمینان کامل وجود دارد که خوراک تأمین شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری تصریح کرد: در خصوص مشکل فولاد ابویی شخص استاندار ورود کرده و اطمینان کامل وجود دارد که خوراک تأمین شود .
استاندارمعتقد بر این هست که شرکت سنگ آهن توان پرداخت چنین مبلغی را ندارد
وی پیرامون موضوع مطرح شده و بهره مالکانه گفت: بحث حقوقی و نظرات متفاوت است. استاندار هم معتقد بر این هست که شرکت سنگ آهن توان پرداخت چنین مبلغی را ندارد و نباید رقم عمده ای را در نظر بگیرند.
تأمین اعتبار جاده بافق – یزد صورت گرفت
طالبی در خصوص پیگیری جاده بافق – یزد خاطر نشان کرد: تأمین اعتبار شده و قطعاً سرعت کار را در بحث تکمیل جاده خواهید دید
برای عزل صباغیان هیچ تصمیمی از سوی من انجام نگرفت
وی در مورد بحث مدیر کل پدافند غیر عامل گفت: مدیر مافوق صباغیان در استانداری بوده و از وی خواست تا محکم بایستد و کار خود را ادامه دهد برای عزل وی هیچ تصمیمی از سوی من انجام نگرفت قطعاً وی حرف های مرا در این باره تایید خواهد نمود. بسیار علاقه مند بودم تا به کار خود ادامه دهد اما وی نظراتی داشت و (با خنده ) نکته ی جالب این جاست که هنوز بعد از گذشت یک سال و نیم کسی مانند صباغیان پیدا نشده است.
باید کمک کرد تا تصویر بهتری از بافق ارائه شود
معاون سیاسی پیرامون جایگاه بافقی در سمت مدیران استان اظهار داشت: پیگیری موضوع مدیران بافقی در سطح کلان کشوربوده و باید کمک کرد تا تصویر بهتری از بافق ارائه شود نظر استاندار بر آن است تا در مدیریت استان از تمام شهرستان ها مشارکت داشته باشند.
برنامه ریزی سفر رییس مجلس و معاون رئیس جمهوردست ما نبود
وی گفت: سفر معاون وزیر به اردکان به منظور بازدید از طرح سازمان انرژی اتمی بود و به صرف این بازدید برنامه هایی هم در مرکز استان برگزار شد. سفر رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به درخواست نماینده مردم و فرماندار محقق نشد چون به یقین برنامه ریزی سفر دست ما نبود.
اعتماد مردم به رسانه ها در شهرستان بالا است
وی در پایان سخنان خود خطاب به رسانه های بافق گفت: اعتماد مردم به رسانه ها در شهرستان بالا است و این سرمایه ارزشمندی برای شهرستان محسوب می شود. هر رسانه هدف، رسالت و سیاست گذاری خاص خود را دارد. اما هدف همه فقط باید شهرستان بافق باشد. خبر شایعه، موضوعی که به اثبات نرسیده نباید درج شود. دید نسبت به مسائل و موضوعات متفاوت است فقط باید منافع شهر مد نظر تمام رسانه ها باشد. در آستانه کارهای بزرگ صنایع جوار معدنی که انتظار بحق مردم و نزدیک شدن به انتخابات هستیم باید با وحدت و حفظ سلایق و جو گیری سیاسی در راستای هدف گام برداریم. اتحاد، اتحاد، اتحاد اگر مورد توجه قرار گیرد رمز موفقیت خواهد بود.
شورای اسلامی بافق برای کوچکترین مسئله پیگیری خوبی دارد
شورای اسلامی بافق برای کوچکترین مسئله پیگیری خوبی دارد و این موضوع ارزشمند و از نظر من قابل تقدیر است. ذهنیت خود را نسبت به یکدیگر و مسئولین تغییر داده و برای شرکت در چنین جلساتی از طیف ها و گروه های مختلف دعوت شود.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۷
برچسب ها:
دیدگاه ها
محسن رنجبر این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بعله اقای معاون سیاسی و اردکانی. باید در مورد تغییرات مرزی اینجوری ح صحبت کنی . اگه غیز از این باشه اردکانیها خوششون نمیاد. حزبتون منافعش تامین نمیشه. صح

سلام این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۴:۳۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

با تشکر و تقدیر از دکتر طالبی که سخنان مهمی ایراد فرمودند و چنین مدیری دیگر از شهرستان بافق برای چنین مسئولیتی انتخاب نمی شود و از خدمات ارزنده شما در این دوسال تشکر می کنیم
آقای دکتر طالبی شما هیچ گاه منافع شهر را بر منافع حزبیتان ترجیح
نمی دهید و در آن شکی نیست مانند اعزام یگان ویژه و دستیگیری رییس شورا شهر و کارگران سنگ آهن ،که اگر فشار خانواده های بازدداشتی و بازتاب خبری و همت مردم نبود خبری از این صورت جلسه نبود و شما دیگر نیاز به نوشتن کتاب نبود و واقعا جای تعجب است که صداقت را پیشه کار خود نمی کنید
تمام مرز جفرافیا ایرانچدر سال72عوض شده اقای دکتر طالبی یا فقط بافق بوده است ما هم میدانیم این اتفاق در فلان سال توسط فلان نفر و فلان دولت انجام شده است حرف ما این است که تخلف صورت گرفته است از طرف شهرستان مجاور و باید به این تخلف بزرگ و دست درازی بزرگ و غارت بزرگ و بی پروایی بزرگ ،رانت قدرت بزرگ رسیدگی شود نه اینکه شما بیایید و طرفداری از این تخلفات بکنید .آقای دکتر طالبی پیشرفت شهر فقط در گرو همدلی و اتحاد نیست در گرو حمایت کردن بعضی افراد ،و خیانت نکردن آنهاست
تا در مقابل خواسته شهر ابزار مهار مردم از جانب رانت قدرت نباشند که شما به این امر واقفید
از این جلسات بیشتر به خاطر انتخابات است به نظر من نه به خاطر اتحاد همدلی
حماقت نشانه صداقت در سیاست است
والسلام

علی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۲:۵۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

چقدر رومانتیک صحبت میکنن ایشون ،واقعا مردم رو چی فرض کردین؟؟؟؟؟

داود خ.ش.م این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۵:۲۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

مگر در ایران فعالیت سیاسی وجود دارد که فعال سیاسی داشته باشیم ؟
اصلاح طلبی مرده است و تنها به هنگام انتخابات از سوی عده این این بساط پهن می شود تا مردم را به شرکت در انتخابات تشویق نماید .

علی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۸:۵۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

جناب آقای طالبی خیلی دلمون میخاد باورتون کنیم اما بخدا کارهاتون با رفتارتون همخونی نداره، اگه دولت تدبیر و امیدین و بقول خودتون مردم میتونن حرف بزنن و انتقاد کنن چرا………….

یادگار این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱:۱۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اون از اینا بدتر و اینا از اون بدتر

sepede این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ - ۴:۳۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آقای معاون امنیتی از زندانی کردن بچه های بافق که بادستوروپیگیری شماصورت گرفت بگو