دیدگاه ها
یادگار چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱:۵۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خیلی خیلی متاسفم که بی عدالتی و پارتی بازی به این بخش از جامعه هم وارد شده است . متولیان این امر گفته بودند که افراد زیر 18 سال را به همراه نمی برند که این گفته برای افراد بدون پارتی و بی کس عملی شد . دریغ و صد افسوس از ما …