دیدگاه ها
نقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۸:۲۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

راجع به عکس آقای امیرزاده:بابا اینقدر خجالتم ندین اون حرفهای دی نوزده را میگیرم همش دروغ بود…..
راجع به عکس مهدی نجبر:شرمنده ام من هم اون اسناد را فقط برای تبلیغات جمع کرده بودم….

بافقیزاده این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۵:۳۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اقا نقی اگر برایd19 تاحالا کاری شده توسط پیگیری همین دوبزرگوار بوده.

سلام بهترینها این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱:۰۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

اقای رنجبر و امیرزاده میدانیم مرتبا در تهران و ۰۰۰ پیگیرید ۰
تشکر
تشکر
تشکر

م فتاحی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱:۱۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اززحمات شایسته اعضاءشورا بخصوص اقایان عباسی وامیرزاده درخصوص دی 19 تقدیر وتشکر میشود