لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق 21/6/94

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
دامنه قیمت گذارینام محصولردیفدامنه قیمت گذارینام محصولردیف
درجه 2درجه1درجه2درجه1
875010000طالبی و مجدی45البالو1
1875025000انواع گرمک465400074250آلوزرد وشابلون2
1350016900شمام47آلوقطره طلا3
2295027000انواع فلفل دلمه489450017550آناناس4
2295027000فلفل گلخانه ای49انارشیرین معمولی5
1620021600کاهو50انارشیرین ممتاز6
فلفل نوکازرون51انبه7
675010000کدومسمایی یزدی522430031000انگورعسکری وخلیلی8
1620020000کدوحلوایی532025025650انگورریش بابا9
1620021000کدوحلوایی صادراتی542700033750انگورمشکی ورطبی10
5400067500کلم بروکلی551890022950بادمجان گلخانه ای یزدی11
2025025650کلم گل56بادمجان بیرونی گلخانه ای12
2700031000کلم قرمز57675010000بادمجان ابرکوهی13
1350016200کلم برگ581000013500بادمجان معمولی یزدی14
کیوی معمولی583375041850بامیه15
کیوی صادراتی60باقلایزدی16
نظرتحتگلابی61باقلا17
گوجه سبز(آلوچه)625400074250به18
1350017500گوجه فرنگی گلخانه ای63توت فرنگی19
945013500گوجه فرنگی معمولی64پرتقال معمولی20
گوجه فرنگی نو65پرتقال تامسون21
135000162000گیلاس66پرتقال واشنگتنی22
گیلاس قرمز67پرتقال والنسیا23
1350021000گریپ فروت سفید68پیازقرمز24
نظرتحتگریپ فروت قرمز69پیاززرد25
2025027000لوبیاسبزمعمولی70675010000انواع پیاز26
لوبیاسبزگلخانه ای711125015000خریزه27
لیموترش سفره ای72خرمالو28
نظرتحتلیموترش731350015500خیارسبزگرگ29
3750042500موزخوشه ای سایز4و57413500 خیارسبزگلخانه ای یزدی30
موزخوشه ای سایز7و97554008100خیارسبزتونلی31
نارنگی پاکستانی761350015500خیارسبزکوهستان32
نظرتحتنارنگی شمال771350017500خیارسبزمعمولی یزدی33
نارنگی لامپی(گلابی)7840506750چغندربابرگ34
نارنگی معمولی79810012500چغندر35
2700033750نخودفرنگی8021000 سبزی خوردن36
هلوانجیری8113500 سبزی خورشتی37
4050083700هلو82نظرتحتسیب درختی زرد38
هلوکاردی83نظرتحتسیب درختی قرمز39
37504750هندوانه محبوبی84نظرتحتسیب درختی صادراتی40
15002150هندوانه خطی854050051300سیب گلاب41
هندوانه نو86945013500انواع سیب زمینی42
1350017500هویچ87نظرتحتسیر43
   885400084000شلیل44

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۸
برچسب ها: