دیدگاه ها
بافقی دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

باسلام جشن خوبی بودجاداردازکلیه برگزارکنندگان تقدیروتشکرگرددولی درب خروجی خیلی تنگ وبامانع بودتاجایی که هنگام خروج زن ومردباهم قاطی شده بودندوعکاس هم عکس بی کیفییت گرفته که نیاز به اموزش دارد