لیست قیمت متعارف میوه وتره بار شهرستان بافق18/7/94

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۴
دامنه قیمت گذارینام محصولردیفدامنه قیمت گذارینام محصولردیف
درجه 2درجه1درجه2درجه1
875010000طالبی و مجدی45البالو1
انواع گرمک465400074250آلوزرد وشابلون2
1350016900شمام47آلوقطره طلا3
2295027000انواع فلفل دلمه4894500175500آناناس4
2295027000فلفل گلخانه ای49انارشیرین معمولی5
1000013500کاهو50انارشیرین ممتاز6
فلفل نوکازرون51انبه7
675010000کدومسمایی یزدی522430031000انگورعسکری وخلیلی8
1620020000کدوحلوایی531620021000انگورریش بابا9
1620021000کدوحلوایی صادراتی542700033750انگورمشکی ورطبی10
4725051300کلم بروکلی551890022950بادمجان گلخانه ای یزدی11
945013500کلم گل56بادمجان بیرونی گلخانه ای12
1350016200کلم قرمز57675010000بادمجان ابرکوهی13
675010000کلم برگ581000013500بادمجان معمولی یزدی14
کیوی معمولی584050047250بامیه15
کیوی صادراتی60باقلایزدی16
نظرتحتگلابی61باقلا17
گوجه سبز(آلوچه)625400074250به18
1350017500گوجه فرنگی گلخانه ای63توت فرنگی19
675011500گوجه فرنگی معمولی64پرتقال معمولی20
گوجه فرنگی نو65پرتقال تامسون21
گیلاس66پرتقال واشنگتنی22
گیلاس قرمز67پرتقال والنسیا23
گریپ فروت سفید68پیازسفید24
نظرتحتگریپ فروت قرمز69پیاززرد25
2025027000لوبیاسبزمعمولی70800011500انواع پیاز26
لوبیاسبزگلخانه ای711250016250خریزه27
لیموترش سفره ای72خرمالو28
نظرتحتلیموترش731350015500خیارسبزگرگ29
3750042500موزخوشه ای سایز4و574800012500خیارسبزگلخانه ای یزدی30
موزخوشه ای سایز7و97554008000خیارسبزتونلی31
نارنگی پاکستانی761350015500خیارسبزکوهستان32
نظرتحتنارنگی شمال771350017500خیارسبزمعمولی یزدی33
نارنگی لامپی(گلابی)7840006750چغندربابرگ34
نارنگی معمولی79800012500چغندر35
نخودفرنگی8021000 سبزی خوردن36
هلوانجیری8113500 سبزی خورشتی37
4050060000هلو822700031000سیب درختی زرد38
هلوکاردی832700031000سیب درختی قرمز39
37504750هندوانه محبوبی84سیب درختی صادراتی40
15002000هندوانه خطی85سیب گلاب41
35004000هندوانه نو86945013500انواع سیب زمینی42
945012500هویچ87نظرتحتسیر43
   885400084000شلیل44

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۶
برچسب ها: