دیدگاه ها
م فتاحی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

دربافق خودمان مانیز برجام کوچکی داریم که همان صورتجلسه مربوط به مسائل سال گذشته سنگ اهن است که مفاد آن به خوبی اجرا نمی شود