دیدگاه ها
مرغ پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

در بافق چی!!!؟ نبوده !

بهار پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۸:۲۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام.ای بابا اینکارا که واسه بافق کوچیکه دیگه در مقابل تاسیس این همه کارخونه!!!یااین کارا به چشم مسولین بافق نمیاد یا چون ریا نشه تبلیغاتیش نمیکنن ئگرنه اینجا بیش از اینا توزیع شده

ناشناس پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۹:۳۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

در بافق هم 25 تن مرغ توزیع شده

    ناشناس جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۹:۲۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

    از اول سال 91 اینم نه دولتی