دیدگاه ها
رضا شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ایا در این سخنرانی مطلبی نبود که مرقوم بفرمایید این رو که در سطح شهر دیده بودیم