«درخشش جوانان هلال احمربافق درمسابقات رقابت مهر»

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۱

 

 

 

بیست وچهارمین دوره ی مسابقات رقابت مهر و دومین جشنواره مهرپویان ویژه جوانان و دانش آموزان هلال احمردراستان یزد برگزارشد.

جمعیت هلال احمر یزدباتوجه به برگزاری هرساله مسابقات رقابت مهرومهرپویان درتابستان سا ل جاری نیزاین مسابقات رادرروزهای یکشنبه.دوشنبه .سه شنبه دردو گروه خواهران وبرادران درمحل جمعیت هلال احمرتفت برگزارکردرمراسم افتتاحیه این مسابقات میرحسینی معاون امور جوانان هلال احمراستان یزد درجمع شرکت کنندگان حضوریافت وگفت حضورشماجوانان واعضای فعال هلال احمرکه از شهرستانهای مختلف استان آمده ایدنشانه علاقه شمابه رقابت وحضورهرچه فعال تربه حساب می آیدکه که امیدوارم بابرگزاری هرچه بهتراین مسابقات بتوانیم جمعی صمیمی همراه بارقابت میان اعضاداشته باشیم.

وی خاطرنشان کردآینده جمعیت هلال احمراستان یزدبه دست شمااعضای جوان ونوجوان رقم خواهد خوردواینکه حضورشما دراینجا دلگرمی است برای کارکنان وکارمندان هلال احمربرای کاروفعالیت روزافزون وزمینه ساز پیشرفت بیشتراین مسابقات دردوبخش امدادی وغیرامدادی برگزارشد که دربخش مسابقات غیرامدادی ازشهرستان بافق برادران سیدرضا حسینی دررشته قرائت قرآن.احمدحسن پور دررشته زبان انگلیسی ویونس خالقدادی دررشته ترجمه انگلیسی قرآن مقام اول را کسب کردند.

امین ذولفی دررشته اذان وگروه سرود متشکل ازامیرمحمدرنجبر.ابوالفضل کریمی .محمدرضاکریمی.احسان اخوان.سجاد حسینی دخت.محمدحسین ابراهیم زاده.صادق شمس الدینی.ومحمد حسین حکیمی به مقام سوم دست پیدا کردند.

دربخش امدادی برادران نیزتیم اسکان اضطراری روستایی متشکل از امیرحسین عبداللهی.داودعبداللهی.رضاخلیلی.محمدرضا عبداللهی به مقام سوم این مسابقات رسیدند.درقسمت فرهنگی هنری خواهران فاطمه حمامی زاده دررشته حفظ قرآن.الهام دهقانزاده دررشته ترجمه انگلیسی قرآن به مقام    دوم رسیدند.

همچنین  تقوی.عاطفه حسنی نژاد.مطهره ناظمیوهانیه فتاحیگروه سرود مهرپویان متشکل ازرقیه.مرضیه رنجبر.مائده برزگری.محبوبه عسکری.هماامیری توانستندمقام دوم این رقابت را کسب کنند.

دربخش امدادی خواهران .تیم اسکان اضطراری روستایی متشکل ازاختربابایی.فرشته برزگری.مهدیه هادی.محدثه خانی رتبه دوم راازآن خودکردندوهمچنین تیم اسکان اضطراری دانشجویی متشکل ازسمانه ابراهیمی.ملیحه تفکری.ریحانه خانی.مهدیه بهبودی به مقام سوم این مسابقات دست یافتند.

تیم ونفرات اول این مسابقات حواله یک اردوی زیارتی.سیاحتی مشهدمقدس.نفرات دوم حواله یک اردوی زیارتی.سیاحتی شهرشیراز ونفرات سوم حواله یک اردوی زیارتی سیاحتی شهرقم دریافت خواهندکرد.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۰
برچسب ها: