دیدگاه ها
داود شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

باسلام . همه میدانیم تازمانی که اتحادی بین بافق و بهاباد نباشد بازنده اصلی انتخابات خواهیم بود اما صد افسوس که غرور و بی تدبیری اجازه نمیدهدچنین و چنان نکنیم و قطعاً میوه اصلی را اونایی می چینند که معتتقدند :” اختلاف بینداز و حکومت کن ” . سالهای قبل را به یاد آورید که چه آشوبها و در پی آن چه ضررو زیانهایی که به مردم وارد شد ؛ دلیل اصلی آن چه بود ؟

الف شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

جناب آقای قائمی
دست برداریداز این نقاشی های کودکانه
فرض کنید من و شما بافقی نیستیمو در جریان امور مربوط به نماینده نباشیم واقعا خود شما از یک نقاشی رودخانه و کویر چگونه متوجه سنگ اندازی نیروهای خودی یاغریبه ها می شوید؟
آنهم به یک ظاهر انسان متشخص که مثلا شلوار سبز می پوشد و کفش قهوه ای!!!
راستی این رنگ سبز که ارتباطی با آن سبز معروف ندارد؟؟

گمنام یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۷:۵۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

آقای الف مفاهیم زیادی دراین کاریکاتوراست چشمتوبازکن

الف یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

جناب گمنام
اگر شماتوانستیدیک مفهوم سنگ یا سنگ اندازی در این نقاشی نشان بدهید من تمام مفاهیم دیگر را باچشم بسته می پذیرم