دیدگاه ها
فرهنگی بهاباد این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۴:۱۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

درود بر همت والا و بالای مردم شهرستان های بافق و بهاباد که حقیقتا پس از سال ها گل کاشتند

ما به فرزند پاک وعزیز دیارمان بافق و بهاباد ومعلم بزرگوارمان آقای صباغیان افتخار می کنیم

می خواهیم برای همیشه بافق و بهاباد را متحد و یکدل و یکرنگ ببینیم

بهابادی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۴:۱۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
ما آماده ی هر گونه همکاری هستیم و پیروزی فرزند برومند دیارمان جناب آقای صباغیان را تبریک می گوییم

بهاباد این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۴:۲۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

تبریک وهزاران شادباش
بالا خره مردی از دیار مجاهد بزرگ آ شیخ محمد تقی بافقی و علامه ملا عبد الله بهابادی برای احقاق حقوق حقه ومسلمه این دو شهر الهی به پا خاست
ما تا آخر ایستاده ایم

با اعتماد می گویم نام صبا غیان برای همیشه در دل ها خواهد ماند