دیدگاه ها
اکبر ر دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۸:۵۵ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
همیشه ماه پشت ابر نمیماند
برادران محترم از اردوگاه راستیهادر بافق پشت به نماینده اصولگرا کردن به امید فدایی بهتر برای بافق