دیدگاه ها
یادگار این نظر توسط مدیر ارسال شده است. سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۹:۱۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

عکس ها بسیار زیبا و گویای ارادت بافقی ها به منجی عالم بشریت است و برخی از عکس ها دوست داشتنی و نشانه پیوند نسل های قدیم و جدید است همانند عکس شماره های 6 و 20 و 14

ج ن این نظر توسط مدیر ارسال شده است. سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عکس ها بسیار زیبا و گویای ارادت بافقی ها به منجی عالم بشریت است و برخی از عکس ها دوست داشتنی و نشانه پیوند نسل های قدیم و جدید است همانند عکس شماره های ۶ و ۲۰ و ۱۴ و