دیدگاه ها
شهرونده شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ - ۹:۵۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اینم از تنها اسمی که از بافق در یزد بود

توکلی یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ - ۵:۴۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

هر دم زین باغ بری می رسد
بجای اینکه به زیبایی بلوار شیخ محمدتقی بافق برسند اسم انرا عوض می کنند چطور زمانی که به بودجه برای زیرگذر و کارهای عمرانی نیاز داشته باشید از سنگ اهن کمک می گیرید ولی …
تا کی به بیعدالتیها ادامه می دهید …

شهروندبافقی یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ - ۸:۰۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

مسئولین پی گیر امر باشیدضمناً با دستفروشانی که دید تابلو را میگیرند برخورد شود

بافقی یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ - ۸:۰۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

بهتر است تا تصویری هم از این مجاهد بافقی بر روی این تابلو نقش ببندد.

محمود یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ - ۸:۳۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

هفته عفاف وحجاب را گرامی داشته اند زیرا ایشان سمبل عفاف وحجاب بودند.دستشان درد نکند

اشنا یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ - ۸:۵۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام .مگر تابلو نبوده که حالا پاکش کردن از طرفی اگر نام خیابان یا بزرگراهی تصویب شده و نامگذاری گردیده چرا دوباره حذف می شود؟!!!!

قابل توجه یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ - ۱:۰۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

به علت افتاب خوردگی تابلو مجددا نصب خواهد شد