لطفا رعایت انصاف را نهادینه کنیم!

دسته: عمومی
۴ دیدگاه
سه شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۵

لطفا رعایت انصاف را نهادینه کنیم!
رضا بردستانی
معمولا و مرسوما بنای پاسخ دادن به هیچ اظهار نظری پیرامون نوشته هایمان را نداشته ایم چه آن که ذیل یک یادداشت و به نام نظرات درج می شود و چه یادداشت های مستقلی که به نگارش درمی آید! زیرا معتقدیم، آن که قلم بر می دارد و می نگارد(در رد یا قبول!) لطف ها و مهربانی ها بذل و بخشش کرده است و باید قلمش را بوسید و بر دیدگان گذاشت و اما چندنکته پیرامون یادداشت
عزیز گرانقدر و فرهیخته ارجمند، عباس یزدانی با عنوان: «لطفا کمی رعایت انصاف کنید!»
نوشته اند چندین مطلب نگارنده پیرامون بافق و فرماندار سابق و لاحقش را خوانده اند و هم عقیده دانسته اند خودشان را که طلایی فرماندار خوبی بوده است و…
درست از همین جا مطلب شخصی می شود چون هیچ گاه به خاطر خوب بودن شخصی دیگری را انکار نکرده ایم و نخواهیم کرد! کما این که در مورد آقای طلایی به روشی که اهل معنا دانند و دانستند آن گونه که می بایست نقد بی پرده ای ارائه شد. در مورد این که ایشان خود را از مخالفین استفاده از نیروهای غیربومی دانسته اند هیچ نظری نداریم اما در یکی از یادداشت ها به صراحت نگاشتیم که بحث بومی و غیر بومی انحرافی است ولی در این که مدعی شده اند، بافق نیروی بومی ماهر که وزارت کشوری نیز باشد! ندارد! عجالتا حتی به تیتر برگزیده خودشان هم وفادار نمانده اند و بی انصافی را به منتهی درجه خود رسانیده اند که اگر ایشان نیروی ماهر بومی وزارت کشوری که اهل بافق باشد نمی شناسند ما به قدر انگشتان دو دست سراغ داشته و داریم اما اگر این گونه برداشت شود که سلیقه تصمیم گیران با موجودیت شهرستان همخوانی ندارد، آن دیگر بحث مجزایی است!
یادداشت آقای یزدانی را دنبال کردیم که بدانیم بنا بر کدام دلایل سرپرست فعلی فرماندار بافق را که وی را همچنان موقتی و نه دائمی می دانیم!!! بهترین گزینه برای جایگزینی طلایی می دانند که دلایل از عدد یک دلیل پیشتر نرفت و آن این که چون ایشان با دست خالی کارهای خوبی برای شهرستان خاتم انجام داده اند(که اگر پای درد و دل فرمانداران فعلی بنشینید همگان خواهند گفت با دست خالی دارند از جان مایه می گذارند! حتی فرماندار قبلی و فعلی اردکان!) و چون رابطه بسیار خوبی با دو معاون استان یعنی سید حسینی و طالبی دارند(که مگر می شود کسی با معاونین استاندار رابطه خوب یا همان بسیار خوب نداشته باشد و همچنان نیز فرماندار باقی بماند؟!) و نیز این که از مشاورین خوبی بهره مند بوده اند و قدرت جسارت و ریسک پذیری دارند(که مگر دیگران ندارند؟!) و… پس طالبی در زمانی اندک(که این گونه نبوده است!)بهترین تصمیم را گرفته اند.
به راستی نباید از خودمان بپرسیم که چگونه مرکز نشینان، فرمانداری با این اندازه محسنات یعنی از جرات و جسارت گرفته تا ارتباط بسیار خوب با معاونین و قدرت ریسک پذیری را در میان مخالفت اهالی هرات و مروست بر می دارند و رهسپار بافق می کنند؟! یعنی بافق از هرات و مروست برای مدیران ارشد استان در درجه بالاتری از اهمیت برخوردار است که آرامش یک شهرستان را این گونه بر هم می ریزند و… یا قصه چیز دیگری است؟!
یادداشت آقای یزدانی مزین است به رعایت انصاف پس باید بکوشیم که رعایت انصاف را نهادینه کنیم یعنی این که شخص را چون له یا علیه دیگری نوشته تخطئه ننماییم و در برشمردن خوبی ها اندکی محتاط تر عمل کنیم که اگر قرار باشد در مقام پاسخگویی برآییم باید برای هر تأییدی نقیضی بیاوریم که رعایت انصاف را مد نظر داشته ایم اما…
در نوشته ای که مد نظر عباس یزدانی است به صراحت نوشته ایم که بافق خالی از نیروی بومی ماهر، کارشناس، با دل و جرأت، پر از جسارت و… نیست اما به شرط آن که دیده شود نه آن که چون بر مدار خواست ما نیستند پس همواره یا برای همیشه در نوبت باقی بماند تا بازنشست شود. بهتر نبود به چهره هایی که در گمانه زنی ها معرفی شده بودند تا به جانشینی طلایی نایل آیند نیم نگاهی می انداختید که به این صراحت ننویسید که بافق خالی از نیروی بومی ماهر وزارت کشوری است!؟
مگر بافق بیشتر از یک فرماندار می خواست؟ حال آن که عدد گمانه های محتمل از پنج تن بیشتر بود! آیا طالبی که به زعم شما بهترین تصمیم را در کوتاه ترین زمان اخذ کرده است در حالی که می دانید و می دانیم این تصمیم آنی نبوده، حساب شده و از قبل طراحی شده بوده منتها آماده و در صدد رسیدن فرصت بوده اند تا حالا که انتقال به یزد فعلا ممکن نیست علی الحساب 90 کیلومتر به مرکز نزدیک تر شود تا زمانی دیگر! خدا را چه دیدید شاید یکی از فرمانداران اشکذر، میبد، تفت و…هوس کردند بروند جایی که از آن جا آمده اندو.. آیا بهتر نبود نیم نگاهی نیز به موجودیت بافق می انداختند؟! تاکی برخی باید همچنان به دلیل یا دلایلی در سایه بی توجهی بمانند؟! تنها به این دلیل که فرد برگزیده جرأت و جسارت و قدرت ریسک پذیری دارد؟!!! ارتباط خوب دارد؟! و…. مگر خدای ناکرده دیگر فرمانداران جرات و جسارت و قدرت ریسک پذیری ندارند؟! یا ارتباط خوبی با معاونین استاندار نمی توانند داشته باشند؟!
از همه این ها که بگذریم نباید از نظر دور داشت که این هایی که گاه گاهی می نویسیم نظر است، تحلیل است و شاید یک نوع گمانه زنی! واگرنه کدام تصمیم به نوشتن و ننوشتن من نوعی تغییری اندک داشته است؟ یعنی شما فکر می کنید حالا که نوشته شد ای کاش یک نیروی بومی جانشین طلایی می شد زاده رحانی را بر می گردانند خاتم و نیروی بومی را می گذارند سر جای فرماندار بعدی که منتقدی از منتقدان حرف و نوشته اش بر زمین نماند؟! نکته دیگر این که ورود به مسائل شهرستان بافق خارج از شخصیت زدگی و شخصی نگری بوده است که اگر چنین بود تا بدین اندازه جدی و پیگیر مسائل جاده در دستور کار قرار نمی گرفت! حالا که دعوت به رعایت انصاف کرده اید بهتر است این رعایت انصاف را نهادینه کنیم، بحث های مهم مدیریتی را شخصی و فردی نکنیم و در بر شمردن ویژگی های یک فرد داشته های خودمان را دچار یأس و ناامیدی ننماییم!
شک نکنید، شک نکنید، شک نکنید و باز هم تأکید می کنیم شک نکنید!!! علیرغم ادعای شما و با ادای احترام فراوان به همین ادعای غیر قابل قبول شما؛ همین الآن در بین نیروهای وزارت کشوری بومی بافق(اعم از ساکن یا غیر ساکن)، کم نیستند چهره هایی به مراتب جسورتر، پر دل و جرأت تر، ریسک پذیرتر، با تعاملاتی مثال زدنی و مدیریتی که قطعا همراه با شناخت و دلسوزی بیشتر است وجود دارد که می توانند و آمادگی دارند که سکان فرمانداری بافق را به دست بگیرند و بسیاری از معضلات به وجود آمده طی سالیان متمادی نادیده انگاری همین نیروها را مرتفع سانزد و نیز کارهای بر زمین مانده ساده ای که گذر زمان آن ها پیچیده و سخت کرده است را در سایه تلاش، درایت، همیت و حمیت به اتمام خیر برسانند اما چه می توان گفت وقتی یک همشهری دلسوز آنان را این چنین ساده به حساب نمی آورد آن گاه دیگر از مرکز نشینان چه توقع یا توقعاتی می توان داشت که آن ها را ببینند. بیایید کلاه خودمان را قاضی کنیم و یا اصلا بر مدار همان انصاف نبویسیم که این دفاعی که از سرپرست فعلی فرمانداری بافق به عمل آورده اید را اگر خرج مدیران وزارت کشوری بافق می کردید قطعا تا پای معاونت وزارت و شاید وزارت پیش می رفتند!!!
در پناه ایزدمنان سرفراز شاد باشید


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۱
برچسب ها:
دیدگاه ها
یک بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۷:۲۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام مرحبا آقای بردستانی

ناشناس این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۸:۰۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

این دفاعی که از سرپرست فعلی فرمانداری بافق به عمل آورده اید را اگر خرج مدیران وزارت کشوری بافق می کردید قطعا تا پای معاونت وزارت و شاید وزارت پیش می رفتند!!!

بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام فکر کنم هدف آقای بردستانی تفرقه افکنی است وبس

غم خوار این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵ - ۳:۴۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آريالای بردستانی شما سر پیازی یا ته پیاز ، چیکاره بافق هستی که برای این شهر دل میسوزونی ، فکر کنم شما یه مسئله کوچولو با برخی از مسئولان ارشد استان داری؟چرا سال های گذشته غم خوار بافق نبودی شما یهو دلت برای بافق داره میسوزه؟؟؟