دیدگاه ها
بافقی یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۷:۲۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

عزیز برو تمرین کن عکاسی خبرنگاریت خوب بشه .چیه.چی از این عکسها بفهمیم .یکم دوربین رو چرخوندی گرفتی

حامد یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

کر بنو است نه کر بناب .

ناشناس یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۲:۱۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ولی الله صنعت معدن؟؟؟