سناریو زیاده خواهی اردکان برای دست اندازی به معادن دست نخوره بافق ادامه دارد+مستندات

دسته: اخبار ویژه , صنعت و معدن
۵ دیدگاه
شنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
مهدی رنجبر، رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق در آیین تجلیل ازخبرنگاران و اصحاب رسانه که در شهرداری بافق برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اظهارات اخیر مدیرعامل معدن چادرملو در خصوص معدن D19 گفت:
سناریو زیاده خواهی اردکان برای دست اندازی به معادن دست نخوره بافق ادامه دارد
از یک نظر به خاطر اینکه مدیرعامل چادرملو، مدیر یک مجتمع اقتصادی می باشد طبیعی است که این اظهارات را بیان می کند زیرا که باید دنبال خوراک برای آینده شرکت خود باشند و این قضیه چیز تازه ای نیست قبلاً هم بارها بیان شده است. و از یک نظر دیگر با عنایت به سوابق و ابهامات موجود در خصوص معدن چادرملو که در گذشته، امروز، نیز در آینده ادامه خواهد داشت. می توان این فرمایشات اقدامی مرموزانه، پیش دستانه، غیرمسئولانه، فرافکنانه و مغرضانه در حق مردم شریف شهرستان بافق جهت دنبال کردن ادامه سناریو زیاده خواهانه اردکان برای دست اندازی به معادن دست نخوره بافق باشد.
توجه چادرملو به d19  درحالی که رباط پشت بادام و ساغند ۱۵ آنومالی دست نخورده دارد ، اقدامی مشکوک و ابهام آمیزاست 
مهدی رنجبر با تاکید بر اینکه درمناطق سرزمینی و محل جغرافیایی خرانق، رباط پشت بادام وساغند معادن زیادی برای تامین خوراک معدن چادرملو وجود دارد با طرح این سوال که چرا از ذخایر آنومالیهای اطراف معدن چادرملو استفاده نمی شود، تصریح کرد: بر اساس ادله و مدارک موجود واسناد معدنی در اطراف معدن چادرملو و در مناطق سرزمینی و جغرافیای قانونی اردکان بالغ برپانزده آنومالی مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق مانند معدن چادرملون( معدن ساغند یا آنومالیهای ۲۰) و انومالیهای ۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۶،۲۹،۳۰،۳۲،۳۳،۳۴  از ذخایر قابل توجه و گسترده برخوردارمی باشد که در همین راستا آقای نوریان مدیرعامل چادرملو در برنامه ریزی خود کمترین توجه به این ذخایر دارد و این موضوع یک اقدامی مشکوک و ابهام آمیزاست و به همین خاطر مکاتبه ای به شماره ۱۱۴ مورخ ۲۲/۲/۹۴ از طرف شورای اسلامی شهر و شهرستان با استاندارمحترم یزد بعنوان رئیس شورای تامین صورت گرفت و درنامه یاداورشد که این اظهارات می تواند سرمنشاء یک بحران اجتماعی و تشویش اذهان عمومی باشد و لازم است تذکری به این گونه اظهارنظرات غیرمسئولانه داده شود.
تاکید امام جمعه بافق بر یگیری حقوق ضایع شده بافق در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان و معدن D19 
وی ادامه داد:از سال ۱۳۵۸ مدیران عامل شرکت سنگ آهن مرکزی به حفظ حقوق انومالیهای شرکت سنگ آهن مرکزی مطابق با قانون معادن تا به امروزتاکید می کردند و در همین راستا امام جمعه محترم شهرستان بافق نیزدرخردادماه سال ۱۳۹۲ در خطبه های نماز جمعه مبنی برپیگیری حقوق ضایع شده بافق در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان و معدن D19 تاکید کردند
۳۷adf8cf-1363-4085-868c-fae57a46c1d8
وزارت کشور وجود ابهامات در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان را تایید کرد و دستوربه تشکیل جلسه داد که تا این لحظه هیچ اقدامی موثری بعمل نیامده است
و مسئولان شهرستان نیز تاکنون مکاتبات زیادی در این خصوص بر اساس اسناد و مدارک معتبربه وزارت کشور و استانداری ارائه کردند و نشستها و جلسات مستمرو مشترک زیادی با مسئولان محلی، استانی و کشوری بعمل آمده است که در نهایت وزارت کشور طی نامه شماره ۶۲۲۲۳ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۵ به استانداری یزد، وجود ابهامات در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان را تایید و دستوربه تشکیل جلسه برای رفع ابهامات و نارسایهای قانونی مطابق با قوانین و دستورالعمل تقسیمات را ارائه نمود که متاسفانه تا این لحظه علیرغم قول مساعد اقای میرمحمدی استاندار یزد در خصوص بررسی و حل و فصل این موضوع، هیچ اقدامی موثری بعمل نیامده است.و شاید عدم رسیدگی به این موضوع به خاطر این است که استاندارفعلی بومی اردکان می باشد.
۶۸c6b967-53aa-4466-aa20-80a6e63e4bce
عدم مغایرت قوانین با مولفه ها و شاخصه های تقسیمات کشوری در مرزهای بافق و اردکان تا به امروز زیاد است
رئیس شورای شهرستان با اشاره با شبهه و احتمال جلوه دادن حقایق به صورت وارونه،دوگانگی فراوان درنامه ها و مکاتبات گوناگون، سوءاستفاده از جایگاه سازمانی همراه با تخلفات اداری و جابه جایی مشکوک و ابهام آمیز امکنه و نقاط در دهستانهای شهرستانهای بافق و اردکان که به دنبال نفوذ سیاسیون در اجرای عدم صحیح قانون تقسیمات کشوری توسط مجریان قانون شهرستانی و استانی در سالهای گذشته به وجود آمده، تصریح کرد:بر اساس اسناد و مستندات معتبر متاسفانه در زمان حسین اخیری اردکانی(فرمانداروقت بافق ) و عباس صحرایی اردکانی(معاون سیاسی و امنیتی وقت)شبهات، سوءتفاهمات وابهامات زیادی درموضوعات تقسیمات کشوری چه عمدی و چه سهوی در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان به خصوص در منطقه آریز و کویر کر بنو به وجود آمده است مانند ابهام سالیان گذشته در جابه جایی چندین کیلومتری معدن چادرملون با معدن چادرملو با حذف کلمه ((نون)) از آخر معدن چادرملون مطابق با اسناد معدنی و سرشماریها و غیره و نیز جابه جایی مشکوک و ابهام آمیز امکنه و مزارع و روستاهها موجود در دهستانهای کوشک و جلگه بافق در زمان اجرای قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی و سپس برگرداندن این نقاط ، که از این دست عدم مغایرت قوانین با مولفه ها و شاخصه های تقسیمات کشوری در مرزهای بافق و اردکان تا به امروز زیاد می باشد.
cf8d8ae3-7cac-4bf8-915b-87e9531f9f27
b0eb3a49-63d4-4c0b-81d2-ae712eb13458
 اکتشافات مقدماتی و تکمیلی و بهره برداری از معدن چادرملوبرای مردم بافق هزینه مال و جانی زیادی داشته است
مهدی رنجبربا اشاره به استفاده نیم قرنی واحدهای فولادی کشور از ذخایر معادن شهرستان بافق ادامه داد:مسئولان مختلف کشوری واستانی با این توجیه که منافع ملی بر منافع محلی ارجحیت دارد در بیشتر مواقع حقوق شهرستان بافق را نادیده گرفته اند در این خصوص باید اذعان کرد که شرکت سنگ آهن مرکزی بافق و مردم بافق طی ۵۰ سال گذشته برای منافع ملی و کشوری بیشتر خدمت را داشته است تا معدن چادرملو چرا که از یک طرف جهت اکتشافات مقدماتی و تکمیلی و بهره برداری از معدن چادرملوبرای مردم بافق هزینه مال و جانی زیادی داشته است و از سوی دیگر آز آنجا که بافق و اردکان در سال ۱۳۴۸ شمسی به شهرستان ارتقاء پیدا کردند و بر همگان روشن است در شهرستان اردکان به هر دلیل بیشترین کار خانه های جوار معدنی را در خود جای داده است و شهرستان بافق به خاطر تامین خوراک واحدهای فولادی کشورمحروم و عقب مانده نگه داشته شده است.و در طول برنامه های پنجساله توسعه ای کشورتوجهی خاصی به بافق نشده است.
در خصوص کنسرسیوم تقسیم ذخیره d19  باید مواظب بدعهدی ها و بدقولیها اردکان بود
وی ادامه داد: انومالی D19 در اردیبهشت سال ۱۳۹۴از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مزایده عمومی گذاشته شد که با توجه به حساسیت مردم و مسئولان شهرستان بافق در این خصوص، جلسات و مکاتبات متعددی با وزیر صنعت و معدن و وزیر رفاه برای لغو مزایده صورت گرفته که در نهایت با توجه به ماده ۸ قانون معادن و اولویت شرکت سنگ اهن مرکزی بعنوان مکشوفه ابتدایی براین آنومالی، تصمیم بر نصف و نصف کردن کلیه عواید و منافع معدن مذکور در قالب یک کنسرسیوم بین معدن چادرملو و شرکت سنگ آهن مرکزی حاصل گردید. با عنایت سابقه موجود در سال ۱۳۷۳ مطابق نامه شماره ۵۴۳۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۲/۷/۷۳ بشارتی ( وزیر وقت کشور) مبنی تقسیم عواید احتمالی معدن چادرملو بین بخشهای خرانق و بهاباد بالمناصفه ملاک عمل قرار گرفت.(سوال این است که اردکان چقدر تا به امروز به این توافق و دستورعمل کرده است؟ ایا از دهها میلیارد در آمدی و عوایدی طی چندید سال مطابق با قوانین مختلف مانند عوارض مالیات بر ارزش افزوده، حقوق دولتی،حق انتفاع و غیره که از معدن چادرملو برای اردکان حاصل شده، نصف سهم به شهرستان محروم بهاباد داده شده است؟) به همین خاطر است بایست مواظب بدعهدی ها و بدقولیها طرف مقابل بود.
۲۴۱f8dd6-dd58-480f-8238-c0893b06e714
۱b248a32-5b43-4869-980b-9d2ecd582617
مسئولان و جریانات سیاسی شهرستان بافق برای  حل و فصل ابهامات مرزی بافق و اردکان بر اساس قانون، منطق، عدالت و انصاف تاکید داشته و دارند.
رئیس شورای شهرستان در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حساسیت و همراهی و همدلی سایر مسئولان و مردم شریف شهرستان بافق در این خصوص، خاطر نشان کرد:مکاتبات و جلسات متعدد شهرستانی، استانی و کشوری برای پیگیری و رفع ابهامات قانونی تقسیمات کشوری در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان با نهادهای نظارتی، قضایی، سیاسی صورت گرفته است و کلیه مسئولان و جریانات سیاسی شهرستان بافق برای رفع ، حل و فصل این موضوع بر اساس قانون، منطق، عدالت و انصاف تاکید داشته و دارند.

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها
کمال بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

دفاع از مرزهای شهرم ( بافق )

بافق شهری در دل ایران زمین
می درخشد در میانش چون نگین

خاک پاکش دارد اندر خود نهان
گنج هایی همچو آهن ، بی کران

اردکان هردم کشد مرزی جدید
بی شک این کارش بود طرحی پلید

حوزه چادرملو را ، شب زمان
دوره کردی زآن مکان، جمعی شبان

تا که آماری غلط حاصل شود
اردکان بر خاک آن نائل شود

روزگاری معدن چادر ملو
شد جدا و خوردنش همچون هلو

کو ، چه شد حیثیت قانون ما
کاین چنین بازی شود با مرز ها

بافق چون کر بنو ، دارد کویر
پس چرا شد اردکان ، زآن دلپذیر

مال خود دانسته آن را اردکان
بافق دارد با سند ، زآنجا نشان

دق بافقی ، تا ابد از آن ماست
هر وجب از خاک آن ،چون جان ماست

معدن دی نوزده ، را کن رها
همچنین محدوده ی آریز را

تا به کی ، فولاد ما باشد خموش
اردکان هم کوره هایش جوش جوش

میزند هردم ، دم از حقش کمال
تا نگردد ، خاک پاکش پایمال

کمال بافقی

محمدی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۳:۴۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

احسنت بر شورای چهارم و پیگیر

میر سلیمانی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

مردم شاهد و ناظرند. و فرزندانمان منتظر و قضاوت کننده آینده خواهند بود، شرم بر کسانی که خیانت کنند.

تفکری بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۲۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

انتظار مردم از مسئولان پیگیری حق می باشد و بس

ناظر این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۰۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ممنون از پیگیری ش.رای چهارم