دیدگاه ها
سید محمد میرسلیمانی بافقی شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۲۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

شب شعر رو زمین خاکی؟؟؟؟آفرین به این همت و مناعت طبع !