بازدید دکتر وفاداری “مشاور استاندار اویتا ژاپن”ونماینده کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی ایران در ژاپن از مناطق مختلف شهرستان بافق+تصاویر