دیدگاه ها
سید رضا میرعامی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱:۳۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

تقدیر و تشکر از زحمات آقای میرعلمی دهیار روستای گزستان که واقعا زحمتهای زیادی برای روستا کشیده اند