جمعه ۵ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۱۵:۴۶ بعد از ظهر

به بهانه سالروز شهادت

کد خبر: 10334
تعداد بازدیدکننده: 164
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱

امام باقر(ع)  می فرمایند:

ای جابر! تو دوست و پیرو ما نیستی مگر آنگاه که اگر همه شهروندان برضد تو همداستان شوند و بگویند: تو مرد بدی هستی، این سخن تو را اندوهگین نسازد و اگر بگویند: تو مرد خوبی هستی، این سخن شادمانت نگرداند. بلکه خود را با قرآن مطابقت بده، اگر پوینده راه آن بودی و به آنچه به بی اعتنایی بدان فرا خوانده است بی اعتنا بودی و به آنچه بدان ترغیب کرده است راغب بودی، پس پایداری کن و خوشحال باش. زیرا که آنچه درباره تو گفته شده به تو زیانی نرساند و اما اگر از قرآن جدا و دور بودی، چرا باید فریب حرفهای مردم را بخوری. (تحف العقول ص ۲۹۱-