سه شنبه ۲ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۲۶:۲۰ قبل از ظهر

چقدربرای قدرت افکارتان ارزش قائل هستید؟(۳)

کد خبر: 10610
تعداد بازدیدکننده: 131
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۱

امیدوارم در ۲قسمت قبل که ۳۰مورد از توصیه های مثبت اندیشی را برایتان مطرح نمودم مرور ومدام بر روی آن تمرین داشته باشید وفقط وفقط باید این شعاررافراموش نکنیم:
((اگر افکارمان راکنترل کنیم زندگیمان متحول میشود))
لذادر این شماره تعدادی ازتفکرات نامعقول رابرایتان برشمرده و امیدوارم برای دستیابی به یک زندگی شادضمن تمرین ازآنها اجتناب نمایید.
۱- من بایـد مـورد پـذیرش و محبوب همگان باشم تا بتوانم احساس خوشایندی نسبت به خود داشته باشم. طرد شدن، ترک شدن و تنها ماندن خیلی هولناک است.
۲- من باید در تمام زمینه ها لایق و کارآمد باشم ، شکست بسیار وحشتناک میباشد.
۳- هنگامی که اتفاق ناگواری روی میدهد من چاره ای جز اندوهگین شدن ندارم.
۴- اگر کسی مرا مورد انتقاد قرار میدهد به مفهوم آن است که ایرادی در من وجود دارد.
۵- من همواره باید دیگران را از خودم راضی نگاه دارم و مطابق خواسته و میلشان رفتار کنم.
۶- من اساسا از دیگران پایین تر میباشم.
۷- زندگی و یا دیگران باید همواره انتظارات مرا برآورده سازند.
۸- مـن در زنـدگی محـکوم به افسردگی، ناامیدی و بدبختی می باشم چون مـشکلات زندگی من لاینحل می باشند.
۹- همواره باید کارها بر وفق مراد من پیش بروند.
۱۰- همیشه زندگی و مردم باید منصفانه با من رفتار کنند.
۱۱- مـن در زندگی محتاج شخصی هستم – یک شخص خاص – تا در کنار او باشم و بـه او تکیه کنم – چون من به تنهایی قادر به انجام کاری نیستم.
۱۲- برای من آسانتر است زمـانی کـه به مشکلات زندگی فکر نکنم تا اینکه با مشکلات روبرو شده و مسئولیت حل آنها را بر عهده بگیرم.
۱۳- افـراد بد و شرور بـاید مـجازات شـده و فـورا بـه سـزای اعـمالـشان برسند. اگر چنین نشود من از کوره در خواهم رفت.
۱۴- عوامل خارجی مانند: مردم، جامعه ناسالم، بد اقبالی و سرنوشت دلیل بدبـخـتیها و ناراحتیهای من می باشند. از آن گذشـتـه مـن هیـچ کنـترلی بروی این عوامل خارجی نداشته بنابراین هیچ کاری برای افسردگی و نگون بختی خودم نمیتوانم انجام دهم.
۱۵- من همیشه باید بی عیب و کامل بوده و از دیگران برتر باشم. کـمـال گـرایی یکی از مهمترین عوامل تنش زا است. کمالگرایی انواع گوناگونی دارد:
کمالگرایی در اخلاقیات: من هیچگاه نباید مرتکب خـطا و یـا گـناهی شوم و اگر چنین شود قادر به بخشش خود نمی باشم.
کمالگرایی درعملکرد: برای آنکه یک فرد ارزنده باشم باید همیشه در همه امور موفق گردم.
کمالگرایی در هویت: مـردم هیچگاه فرد آسیب پذیر و خطا کـاری هـمچون من را مورد پذیرش قرار نمیدهند.
کمالگرایی در احساسات: من همواره باید خوشحال و شادمان باشم – بـاید قـادر بـه کنترل احساسات منفی خود بوده و هیچگاه احساس افسردگی و اضطراب نکنم.
کمالگرایی در عشق: دو فردی که عاشق یکدیگر هستند هیچ گـاه نـبایـد بـا یـکـدیـگر بحث و مشاجره کنند و یا آنکه از دست هم عصبانی شوند.
کمالگرایی در زیبایی: چون من کمی اضافه وزن دارم فرد زشت و نازیبایی میباشم.
۱۶- فیلتر کردن: شـما تنها جنبه منفی پیشامدها را مشاهده کرده و آنها را زیر ذره بین قرار می دهید در حالی که جنبه مثبت آن را فیلتر کرده و حذف می نمایید.
۱۷- تفکر دو قطبی: همه چیز یا سیاه است یا سفید، بد است یا خوب – یا شـما کـامل می باشید و یا آنکه یک ناکام و شکست خورده – هیچ حد وسطی وجود ندارد.
۱۸- تعمیم افراطی: شما به یک نتیجه گیری عمومی مبـتـنی بـر یـک واقـعـه واحـد دست می یابید. به محض آنکه برای شما یک حادثه ناگوار روی دهد چنین می پـنـداریـد کـه آن بارها و بارها تکرار خواهد شد.
۱۹- خـوانـدن فکر: بدون آنکه حرفی زده شود، پیـش داورانه از احـسـاس دیـگران و عـلت رفتارشان با خود آگاهی دارید.
۲۰- فاجعه آمیز جلوه دادن: شما انتظار بلا، مصیبت و حوادث ناخوشایند را می کـشـید. کافیست از حادثه ناگواری مطلع گردید. آن وقت خواهید گفت: نکند سر من هم بیاید.
۲۱- برداشت شخصی کردن: چنین می پندارید که هر چرا که دیگران میگویند و یا انـجام می دهند به نوعی در واکنش به شما می باشد.
۲۲- نکوهش کردن: شما دیگران را مسئول دردها و مشکلات خود میدانید. یـا آنـکه خود را مسئول تمام مشکلات می پندارید.
۲۳- بایدها: از تعداد زیادی قوانین خشک و غیر قابـل انـعـطاف کـه رفـتار دیگران و خودتان چگـونه بـاید بـاشـد پیروی می کنید و هنگامی که دیگران آن قوانین را زیر پا می گـذارنـد خشمگین شده و در صورتی که شما خودتان آنها را نـقـض کنید، احساس گناه خواهید کرد.
۲۴- استدلال بر مبنای احساس: تصور می کـنید احساسات شما واقـعیت داشـتـه و هر آنچه احساس می نمایید عینیت دارد. اگر احساس بدبختی میـکنید پس حـتـما بدبخت هستید.
۲۵- تـغـیـیر دادن: تصور می کنید با تحت فشار قـرار دادن و بـا چـاپـلـوسی دیـگـران قـادر خواهید بود آنها را به سلیقه خود تغییر دهید. چون امیدهای شما برای شادکامی کاملا وابسته به دیگران است.
۲۶- کم طاقتی نسبت به ناکامی ها: من این بار هم شکـست خـوردم پـس بـهتر است دیگر ادامه ندهم.
۲۷- بزرگنمایی: مشکلات و کمبودهای زندگی یتان را بزرگنمایی می کنید.
۲۸- توقع پاداش آسمانی: انتظار دارید که پاداش تمام نیکی ها و فداکاری های شما در زندگی به شما داده شود مانند فردی که امتیازات را می شمارد. و در صورتیکه انتظارات شما برآورده نگردد، خشمگین می شوید.

((سلامت وسربلند باشید.))

برگرفته از بانک اطلاعات ومقالات (روانشناسی وسلامت ) محمد رضا فتاحی بافقی

۱ نظر

  1. ناشناس می‌گه:

    ممنون از مطلب زیبات که لذت بخش بود