شنبه ۵ام فروردین ۱۳۹۶ ۰۲:۳۶:۵۶ قبل از ظهر

افتتاح آموزشگاه بهداشت اصناف در بافق

کد خبر: 12606
تعداد بازدیدکننده: 95
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۱

اولین آموزشگاه بهداشت اصناف با حضور اعضای شورای سلامت وتنی چند از کسبه ومتصدیان تهیه وتوزیع موادغذایی در شهرستان بافق افتتاح گردید
 عباس سعیدیان، مدیراین آموزشگاه ضمن برشمردن سرفصل دوره های آموزشی خواستار همکاری تنگاتنگ اداره امور صنفی و دیگر متصدیان جهت برگزارشدن هرچه بهتر این دوره های آموزشی شد.
فتاحی رئیس شبکه بهداشت نیز با تشریح چگونگی تامین واخذ مجوز آموزشگاههای بهداشت، عنوان کرد:
متصدیان مواد غذایی نیز باید درابتدای فعالیت صنفی خود گواهنامه عمومی دوره بهداشت عمومی را اخذ وسپس به  حرفه مورد نظرخود بپردازد.
وی افزود: تاکنون باتوجه به اینکه آموزشگاه های بهداشت در سطح شهرستان دایر نبوده به طبع آن هیچ کدام از کسبه آموزش های لازم مربوط به بهداشت را طی نکردندلذادر حال حاضر که این مهم میسر شده به طورکلی صنوفی که به نوعی درگیر درسلامت مردم هستند طبق قانون باید دوره های آموزشی بهداشت شرکت کنند تا سلامت عموم مردم تضمین گردد.