چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۶:۱۰:۳۵ بعد از ظهر

پهلوانان هرگز نمی میرند

کد خبر: 13593
تعداد بازدیدکننده: 304
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۱

این روزهایادآور حماسه یگانه مردی است که تاریخ ورزش ایران همواره ازاوبه نیکی یادمیکند. جهان پهلوان تختی،اسطوره تمام نشدنی ایران عزیزاسلامی.اوکه مرام ومردانگی رابه درجه بالای اعتبار رسانده بودوهموبودکه رسمی نیکوازخودبه یادگارگذاشت ومردم بسیاری راواداشت تاهرساله درچنین ایامی ازاوبه رسم پهلوانی یادکنند.کاش جامعه ورزش کشورفقط به گرفتن مراسم یادبودبرای وی اتکانکندوشیوه وسلوک آقاتختی رادربین ورزشکاران وجامعه ورزشی فرهنگ سازی نماید.

1044354-1928028

متأسفانه این روزهاشاهدرفتارغلط وبدورازجوانمردی بعضی ازورزشکاران درمجامع ورزشی هستیم.ادامه این رونداصلاً به نفع جامعه ورزش وجامعه ای که مرام وشیوه تختی راسرلوحه کارهای خود کرده نیست.فرهنگ رفتاری تختی از اصیل ترین وناب ترین فرهنگ های ایرانی است ولی جای بسی تاسف است که بیگانگان ورسانه های آنان درذهن مردم خود،آن راوارونه جلوه میدهندوسعی میکنندچهره ای زشت وکریه ازایرانیان دربین مردم خودرواج دهند.فیلم ۳۰۰ که سالهاپیش مبادرت به ساخت آن کردندوفیلمهایی ازاین دست که تعدادشان کم هم نیست نمونه هایی از تلاشهای مذبوحانه آنان دراین مسیر می باشد.این مهم وظیفه تمام مردم ایران واساساً مسئولین رابیش ازپیش میکند.

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بافق