یکشنبه ۷ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۶:۵۶:۵۰ بعد از ظهر

گذری بر هشت دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان بافق

کد خبر: 1438
تعداد بازدیدکننده: 198
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۰

گذری بر هشت دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان بافق

همزمان با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فرمانداری بافق منتشر کرد:

ادوار مختلف

سال برگزاری

تعداد رای شهرستان

نامزد منتخب

دور اول

۱۳۵۸

۱۱/۸۳۴

حجت الاسلام ابوالقاسم وافی

دور دوم

۱۳۶۲

۱۷/۵۰۰

حجت الاسلام ابوالقاسم وافی

دور سوم

۱۳۶۶

۱۵/۶۰۶

آقای علیرضا فرزاد

دور چهارم

۱۳۷۰

۲۰/۰۱۹

حجت الاسلام محمد تقی محصل همدانی

دور پنجم

۱۳۷۴

۲۲/۸۲۹

حجت الاسلام محمد تقی محصل همدانی

دور ششم

۱۳۷۸

۲۳/۷۷۱

آقای سید کاظم

مرتضوی

دور هفتم

۱۳۸۲

۲۳/۶۷۰

حجت الاسلام محمد تقی محصل همدانی

دور هشتم

۱۳۸۶

۲۲/۸۲۷مرحله اول

۱۷/۷۴۷ مرحله دوم

آقای کاظم فرهمند

دور نهم

؟

؟

؟