دوشنبه ۸ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۱۷:۱۸ بعد از ظهر

ایجاد کتابخانه روستایی در مبارکه بافق

کد خبر: 1754
تعداد بازدیدکننده: 112
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۰

رئیس اداره کتابخانه های بافق خبرداد:

ایجاد کتابخانه روستایی در مبارکه بافق
رئیس اداره کتابخانه های بافق گفت: سه هزار وهفتصد و پنجاه و هفت نفر در کتابخانه های بافق عضویت دارند. وی افزود: از این تعداد به تفکیک جنسیت ۲۲۲۹نفرزن و ۱۵۲۸ نفر مرد هستند.
زهرا ابولیان ادامه داد: بیشترین فراوانی عضویت در مقطع متوسطه با هزار و یکصدوهشتاد ونه نفر  به تفکیک ۸۵۶زن و ۳۳۳ مرد است و کمترین فراوانی در مقاطع دکتری است که فقط ۱۰ نفر عضویت دارند و پس از آن نیز کارشناسی ارشد با مجموع ۶۵ نفر به تفکیک ۳۴ و ۳۱ به ترتیب مرد و زن قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در مقطع ابتدایی از نظر جنسیت ۵۴۳ زن و ۲۸۸ مرد و در راهنمایی تعداد مردها ۴۷ نفر بیشتر از زن ها و ۲۵۲ نفر است. وی ادامه داد:  در سطح متوسطه نیز، عضویت زنها ۸۵۶ نفر بوده و رشد دو برابری نسبت به مردهای عضو را نشان میدهد.
وی یادآوری کرد: ازمجموع ۳۸۴ نفر در مقطع کاردانی نیز ۱۷۴ زن و ۲۱۰ مرد عضو کتابخانه های شهرستان بافق هستند.
ابولیان اضافه کرد: در مقطع کارشناسی ۸۲۱ نفر عضو به تفکیک ۴۱۲ زن و ۴۰۹ مرد داریم.
رئیس اداره کتابخانه های بافق در زمینه ایجاد کتابخانه روستایی در شهرستان بافق، گفت: پس از اختصاص فضای لازم برای احداث کتابخانه  از سوی هیئت امنای مهدیه روستای مبارکه بافق در زمینه کسب مجوز رایزنی هایی انجام گرفت و موافقت لازم از سوی نهادکتابخانه عمومی کشور صادر شد. وی اضافه کرد:درابتدا تعداد ۱۵۰۰ جلد کتاب و تجهیزات اولیه و سپس ماهیانه بر اساس سهمیه کتابخانه های روستایی کتاب و منابع مورد نیاز ارسال می گردد.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه ایجاد کتابخانه استاندارد بافق، گفت: سعی داریم از طریق مجاری معمول در زمینه پیگیری و اختصاص بودجه و مصوب نمودن کتابخانه استانداردبا همکاری فرمانداری و ادراه کل کتابخانه ها اقدام نماییم.
شایان ذکر است؛ شهرستان بافق در حال حاضر دارای سه کتابخانه به نامهای؛ مرکزی(عمومی)، مجتمع فرهنگی و نیز شهیدبهشتی در شهرک آهنشهر بافق است