سه شنبه ۹ام خرداد ۱۳۹۶ ۰۶:۰۶:۱۴ قبل از ظهر

نکته شنیدنی وتاریخی ازقرآن مجلس شورای ملی

کد خبر: 17588
تعداد بازدیدکننده: 179
تاریخ: ۰۹ فروردین ۱۳۹۲

درایام تعطیلات نوروز مشغول مطالعه کتاب کشکول باباکه گردآوری شده ازصدهاکتاب,مجله ومقاله به نویسندگی باقرباباشاه آشتیانی بودم که به مطلب ذیل(صفحه ۹۱کتاب ازانتشارات پروین چاپ آرنگ) رسیدم:(نکته شنیدنی وتاریخی ازقرآن مجلس شورای ملی) قرآنی که درمجلس شورای ملی باآن وکلایادمی کردند,قرآنی است خوش خط ونفیس ودارای جلوه زیبا,این قرآن به خط میرزااحمدتبریزی ومتعلق به عبدالرضاخان پسرتقی خان یزدی بوده وبعدهادرخانواده اوهمیشه موردعنایت واحترام اهل خانه بوده است.
این قرآن به موجب وصیت نامه عبدالرضاخان نزد(اولادوی)بوده است چندسال قبل ازفوت عبدالرضاخان,حایری یزدی قرآن راازپسرمیرزامحمدجناب (یکی ازفرزندان عبدالرضا)متولی شرعی قرآن گرفته ]باخودبه تهران آوردوتوسط ارباب کیخسروشاهرخ به کتابخانه مجلس شورای ملی تقدیم می کرد ومورداستفاده قرارمی گیردبدیهی است مرحوم حایری زاده برای حفظ این قرآن نفیس ومحفوظ ماندن آن ازگزندروزگاراین کاررامناسب دانسته است .اماحسودان یامخالفان سیاسی آن روز حایری زاده طی یک رباعی درحق اوبی مهری کرده اند.
آیامی دانید نویسنده کتاب اطلاعاتی که ازنویسندگان مطرح یزد کسب کرده به گونه ای نادرست بوده است زیرا که عبدالرضاخان وتقی خان هردوبافقی بوده اند وداری پسوند بافقی می باشند .پیشنهادمی گردد اهل فرهنگ ونویسندگان ودرراس آن اداره فرهنگ و ارشادبافق این موضوع راپیگیری نمایند تادیگر شاهدفرهنگ ستیزی و چنین نوشتارهایی نباشیم.

ستایش

۲ نظر

  1. بافقي می‌گه:

    قابل توجه اداره ارشادومیراث فرهنگی بافق:این هم نوعی مظلومیت فرهنگ رابه دنبال دارد چونکه باغ خان یزد به نام دولت آبادزده اند وحتی بازارخان یزد وحمام سنتی یزد رانیز منتسب به یزد می دانند وحتی اشخاص رانیز ازجمله پهلوان علی عسکروتقی خان وعبدالرضاخان واحتمالا درکنگره وحشی بافقی نیز قصدشان پسوند عوض کردن هم باشد

  2. بومي می‌گه:

    ای وای ازدست این یزدی ها چراازخودشون مایه نمی گذارند؟؟؟!!! درصورتی که به فکرچاره ای اساسی نباشیم دارای سرنوشت بدی برای آینده مان رقم می خورد واین برگردن بزرگان شهراست تادرآینده فرزندانمان ماراسرزنش نکنند