شنبه ۶ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۰:۰۹ قبل از ظهر

چرا در خیابانهای شهر از مکان آثار باستانی بافق تابلویی نیست؟

کد خبر: 18274
تعداد بازدیدکننده: 126
تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۲

چندین سال در شهر خود زیستیم و هر سال نام هایی جدید تر از میراث گرانبهای پدران خود شنیدیم و با نام باغ تیتو ها و صدرآباد ها و.. آشنا شدیم و امسال نیز حمام کاکامیر بر اندوخته هامان افزوده شد تا اینکه نوروز سال جدید هم فرا رسید و تنی چند از دوستان غیر بافقی مان بر ما میهمان گردیدند تا از نزدیک، بر شنیده های ما صحه بگذارند و مهر تاییدی بر زیبایی تصاویر آن میراث قرار دهند و با دیدن خانه وحشی بافقی!!؟؟ از آن شاعر دلسوخته دلجویی کنند .
ما نیز که اهل بافق و و بافقی بودیم از این و آن راهنمای گردشگری دیارمان را ستاندیم و حتی به دوستان مان که از مرکز استان می آمدند سپردیم تا نقشه گردش گری را از آنجا هم بگیرند که خوب سنگ تمام بگزاریم و دست از پا درازتر در مقابل یاران قرار نگیریم و قبل از بردن دوستان به میراث باستان، داستان را خوانده باشیم اما افسوس که نه در نقشه راهنمای گردشگری شان نشانی از آن میراث گذشته وجود داشت و نه در میادین شهرمان علائمی از نشانه های میراث باستان را دیدیم و تازه داستان بر ما منکشف گردید که برخی از آن آثار فقط تصاویر زیبایی دارند و بس!!! و فی الحال قابل مشاهده نیستند و هر لحظه امکان فروریختن شان وجود دارد.
حال، ما که خود بافقی بودیم برخی اماکن را از قبل شناخته بودیم و مکان های آن را دیده و جایش را می دانستیم لیکن وای وصد وای بر حال و روز آن نا آشنایی که با عشق دیدار دیار حاج شیخ محمد تقی بافقی و وحشی بافقی بر خاکمان قدم نهاده است و آن چنان در خیابانهای پر پیچ و خم شهر !!! گم می شود که خود نداند باغ تیتو کجاست یا خانه وحشی بافقی در کدام گوشه بنا شده است و یا اینکه حمام کاکامیری که عکس آن را در ورودی شهر تحویلش داده اند در کدام محله است؟
و ای کاش تابلوهای راهنمای گردشگری نیز در راه نمای آن عزیزان مسافر به این اماکن در سطح شهر گماشته شود که خود بر جذب گردشگران به این دیار کمک شایانی خواهد کرد.